Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: when pigs fly/brain and brawn


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 75 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: when pigs fly/brain and brawn
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:17 0:00
Tải xuống

The two idioms we’re learning today are WHEN PIGS FLY and BRAIN AND BRAWN.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là WHEN PIGS FLY và BRAIN AND BRAWN.

It’s summertime, the temperature is rather high, luckily, there’s a breeze, so the air seems much more comfortable. Mai Lan and Mike are at the swimming pool. They are pretty good swimmers; they just finished swimming 30 laps non-stop, and now they’re relaxing by the pool-side and enjoying their favorite drink: lemon-honey iced tea.

Đang mùa hè, nhiệt độ cao,thật may có cơn gió nên không khí dễ chịu. Mai Lan và Mike đang ở hồ bơi. Họ bơi khá giỏi, họ vừa bơi xong 30 vòng và bây giờ đang ngồi nghỉ bên cạnh hồ bơi, thưởng thức một món uống họ rất ưa thích: trà đá chanh mật ong.

MIKE: Wow! How wonderful it is to have a good cold drink after a swim! I think we should do this more often.

À! Thực là thú vị được uống ly nước ngon, lạnh sau khi bơi. Tôi nghĩ chúng ta phải làm như thế này nhiều hơn.

MAI LAN: I agree. Like you, I’m so glad we’re here. This is exercise and relaxation rolled in one.

Tôi đồng ý. Cũng như anh, tôi thật vui mình đã đến đây. Vừa thể dục vừa giải trí hòa làm một.

MIKE: You’re so right. Oh, look! That’s Mark over there. He’s the one who gave me the economic textbook. Remember him?

Cô nói đúng quá. Ồ, nhìn kìa. Đúng là Mark kìa. Anh ta là người cho tôi cuốn sách về Kinh Tế Học. Cô nhớ anh ta không?

MAI LAN: Oh yes. He’s so nice all the time. I was impressed when I first met him.

À có. Anh ta luôn luôn dễ thương. Gặp anh lần đầu là tôi có ấn tượng tốt ngay.

MIKE: Let me tell you something funny about Mark. When he was about 10-12, he was a riot! He often skipped his classes and hung out with other boys at the movies.

Để tôi kể cô nghe chuyện ngộ nghĩnh về Mark. Khi anh ta 10-12 tuổi, anh phá phách lắm. Anh ta hay trốn học và chơi lê la với bọn bạn trai tại rạp chiếu bóng.

MAI LAN: That doesn’t sound like him. Are you sure you’re talking about Mark?

Nghe không giống chuyện anh ta. Anh có chắc là anh đang nói về Mark không?

MIKE: I understand the way you feel perfectly. Yes. I’m talking about that young man over there, Mark.

Tôi hoàn toàn thông cảm với cô. Tôi đang nói về anh kia, kìa, Mark đó.

MAI LAN: This is incredible. So, when he was a boy, he was a big mess?

Chuyện thật là khó tin. Vậy là khi anh ta nhỏ, anh ta bê bối lắm hả?

MIKE: Yes. His parents couldn’t control him. They were disappointed with him and asked for help from my parents.

Đúng. Ba má anh trị anh không nổi. Họ thất vọng về anh và nhờ ba má tôi giúp họ.

MAI LAN: How did he behave when he was in Middle School, that is 7th, 8th grade?

Rồi anh ta học hành ra sao khi lên trung cấp, lớp 7, 8?

MIKE: He didn’t change. His parents had hoped that he’d one day finish high school then go on to one of the top Universities in the US.

Anh ta không thay đổi. Ba má anh trước đó hy vọng một ngày nào đó anh sẽ học xong trung học rồi vào một trường Đại Học hạng nhất của Mỹ.

MAI LAN: Like Princeton University in Princeton, New Jersey, Cornell University in Ithaca, New York, Harvard University in Cambridge, Massachusetts, for example?

Thí dụ, như là Princeton University ở Princeton, New Jersey, Cornell University ở Ithaca, New York, Harvard University ở Cambridge, Massachusetts?

MIKE: Yes. His mother, particularly, had very high hopes for him. His grandfather, being so upset about him, kept saying: “Mark will go to college when pigs fly.”

Đúng. Má anh đặc biệt đặt hy vọng vào anh nhiều lắm. Ông nội anh giận lắm, thường hay nói: Mark đi Đại Học khi “pigs fly."

MAI LAN: When pigs fly? Pigs P-I-G-S fly F-L-Y. But pigs don’t fly! We all know pigs never fly!

Khi heo bay? Pigs P-I-G-S fly F-L-Y. Nhưng heo đâu có bay. Mình biết là heo không bao giờ bay.

MIKE: That’s why his grandfather said: “Mark will go to college when pigs fly.” That’s a way to say it will never happen, very unlikely to happen.

Vì vậy ông của Mark nói: Mark sẽ đi Đại Học khi heo bay, "khi trời sập"! Đó là một cách nói chuyện đó không bao giờ có, rất hiếm xẩy ra.

MAI LAN: Was Mark really that bad? How come he’s so different now. He‘s attending MIT, Massachusetts Institute of Technology, also one of the top Universities in this country, isn’t he?

Mark bết bát vậy đó hả ? Vậy mà sao anh ta bây giờ khác thế, anh đang học tại MIT, Massachusetts Institute of Technology, cũng là một Đại Học hạng nhất của nước Mỹ, phải không?

MIKE: Yes, he’s there and doing very well, too. Isn’t that wonderful?

Đúng, anh ta đang học ở đó và học giỏi lắm nữa. Tuyệt không?

MAI LAN: So he’s smart, and I think he’s very good-looking, too. What a great turn-around.

Vậy là anh ta thông minh và tôi thấy anh cũng đẹp trai nữa. Một sự đổi thay thật tuyệt.

MIKE: When he was in high school, he suddenly flourished. He studied seriously, made excellent grades, played basketball and excelled in it, he also joined several clubs: Math, Debate, swimming…Truly amazing.

Khi lên Trung Học anh ta bất ngờ phát huy mạnh. Anh học đứng đắn, điểm thật tốt, chơi bóng rổ giỏi, anh cũng vào các ban Toán, Tranh Luận, bơi lội...Thật là hay!

MAI LAN: So his parents must be extremely happy and proud of him. What about his grandfather, what does he think now?

Vậy ba má anh chắc là vui lắm và hãnh diện về anh. Còn ông nội của anh thì nghĩ sao?

MIKE: Of course his parents are so thrilled. And his grandfather, now he says: “He’s my grandson, he’s got plenty of brain and brawn!”

Dĩ nhiên ba má anh mừng lắm. Còn ông nội anh bây giờ nói: "Nó là cháu tôi. Nó rất nhiều brain và brawn."

MAI LAN: What’s that, Mike?

Thế nghĩa là sao, Mike?

MIKE: Brain B-R-A-I-N, the organ in our head, means intelligence and brawn B-R-A-W-N means physical strength.

Brain B-R-A-I-N là óc, bộ phận trong đầu ta, nghĩa là thông minh; còn brawn B-R-A-W-N nghĩa là bắp thịt, sức khỏe.

MAI LAN: So Mark’s grandfather is now extremely proud of him and thinks he’s not only intelligent, but also physically strong and handsome. Right?

Vậy là ông nội của Mark bây giờ hãnh diện về anh lắm và nghĩ là anh ta không những thông minh mà còn khỏe mạnh đẹp trai nữa! Phải không?

MIKE: Yes and he’s so right!

Đúng thế. Và ông nói thật đúng.

MAI LAN: You, too Mike. You yourself have a lot of brain and brawn!

Cả anh nữa, Mike. Chính anh là thông minh và khỏe, đẹp trai đấy!

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : WHEN PIGS FLY nghĩa là CHUYỆN KHÓ CÓ, "KHI TRỜI SẬP" và BRAIN AND BRAWN nghĩa là VỪA THÔNG MINH, VỪA MẠNH KHỎE. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG