Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: spill the beans/turn over a new leaf


Popular American Idioms # 82

Thành ngữ Mỹ thông dụng: spill the beans/turn over a new leaf

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 82 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: spill the beans/turn over a new leaf
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:18 0:00
Tải xuống

The two idioms we’re learning today are SPILL THE BEANS and TURN OVER A NEW LEAF.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là SPILL THE BEANS và TURN OVER A NEW LEAF.

Mike’s friend Larry is working at the Watson Bank on Arlington Boulevard in Falls City, he has recently been promoted to the position of Manager of this branch. He’s well-liked by his co-workers, thanks to his mild manners and his sense of responsibility.

Bạn của Mike, anh Larry làm việc ở nhà ngân hàng Watson trên đại lộ Arlington thành phố Falls City. Anh vừa được thăng chức giám đốc chi nhánh nhà ngân hàng này. Anh được đồng ngiệp quí mến vì tính anh nhẹ nhàng và anh có tinh thần trách nhiệm.

MIKE: Mai Lan, I saw Larry last weekend. You remember him, don’t you?

Mai Lan, tôi gập Larry cuối tuần trước. Cô nhớ anh ta chứ?

MAI LAN: Yes, I do. He’s tall and handsome. He’s a bit reserved but I can tell he’s smart and kind.

Có chứ. Anh ta cao, đẹp trai. Anh có vẻ ít nói, nhưng tôi thấy anh ta thông minh và tử tế.

MIKE: You’re so right. The guy is rather quiet, but really bright. He has excellent ideas in term of business. As the manager of his bank, he has succeeded in bringing in many new clients.

Cô nói đúng lắm. Anh ta hơi ít nói nhưng giỏi lắm, nhiều sáng kiến. Anh có nhiều ý rất hay về thương mại. Làm giám đốc của chi nhánh nhà ngân hàng đó, anh đã thành công, mang vào nhiều khách mới.

MAI LAN: I’m sure he treats his clients professionally and ensures them he’s there to really help them.

Tôi chắc chắn là anh ta đối xử với khách hàng lịch sự và làm khách tin tưởng là anh thật tình giúp họ.

MIKE: Yes. That’s critical in customer relationship.

Đúng. Việc đó tối quan trọng trong sự giao tế với khách hàng.

MAI LAN: I’m so impressed! He certainly deserves special recognition, either bonuses or more promotion.

Tôi có ấn tượng tốt về anh ta. Chắc chắn ảnh xứng đáng được ghi nhận, hoặc được tiền thưởng, hoặc được thăng chức.

MIKE: I agree. You know what, Mai Lan? There’s an interesting story about him. I’m telling you now and let’s keep this between us.

Tôi đồng ý. Mai Lan, có một chuyện về anh ta. Tôi nói cho cô nghe nhưng giữ kín giữa chúng ta thôi nhé.

MAI LAN: Oh, something negative about him? I hope not. I like the man and strongly believe he is one of good characters.

Ồ. Một chuyện xấu về anh ta hả? Tôi hy vọng không phải thế. Tôi rất quí ảnh và tin là ảnh có nhiều tính tốt.

MIKE: No, no. It’s not really bad. Just something he did in his teenage. You know some people don’t behave properly when they were young. Well, I can say many, in various ways.

Không, không. Chuyện không hẳn là xấu. Chỉ là một việc anh làm khi còn trẻ. Cô biết có những người không cư xử đúng khi còn trẻ. À, tôi có thể nói là nhiều người trẻ cư xử sai, sai nhiều kiểu.

MAI LAN: Mike. Look! I’m raising my hand. I was one. I gave my parents a lot of headaches when I was 14, 15.

Mike, nhìn đây. Tôi đang giơ tay lên đây này. Tôi là một trong số đó. Tôi làm bố mẹ tôi nhức đầu nhiều lắm lúc 14, 15 tuổi.

MIKE: Count me in! Please!

Xin tính cả rôi vào đấy!

MAI LAN: But what did Larry do?

Nhưng Larry làm gì thế?

MIKE: Well, Larry hung out with some bad kids and they shoplifted at the mall and got caught. Larry was ashamed and kept the story under wraps for a long time.

À. Larry chơi với một nhóm bạn xấu, tụi nó ăn cắp đồ trong một thương xá và bị bắt. Larry xấu hổ lắm, giữ kín chuyện này trong một thời gian dài.

MAI LAN: Poor guy! All of us make mistakes sometime in our life. So Larry kept it under wraps, but how come you know about it?

Thương quá! Tất cả chúng ta đều từng làm lỗi trong đời. Vậy Larry giữ kín mà sao anh lại biết?

MIKE: One of the boys Larry hung out with spilled the beans!

Một cậu trong nhóm Larry chơi "spilled the beans".

MAI LAN: “Spilled the beans”? You said “spilled the beans”?

“Spilled the beans”? Anh nói “spilled the beans”?

MIKE: Yes. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S means reveal secret information about something, mostly unintentionally.

Phải. To spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S có nghĩa là nói ra một chuyện kín, bí mật. Thường là vô tình nói ra.

MAI LAN: So he spilled the beans and the story’s known.

Vậy là anh này nói ra và có người biết chuyện.

MIKE: That’s it. Larry was quite upset. He felt very bad right after the incident, he acknowledged he had made a bad decision to hang out with the wrong group.

Thế đó. Larry khá buồn và ân hận. Ngay sau chuyện lấy hàng ở thương xá, anh đã nhận ra mình sai, đi nhập bọn với nhóm xấu.

MAI LAN: And he changed. I know the feelings. He didn’t intend to misbehave, it was just a thoughtless act of a young boy. Everyone deserves a second chance.

Và rồi anh ta thay đổi. Tôi hiểu lắm. Anh không có ý làm việc xấu, đó chỉ là hành động thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ. Ai cũng đáng được cơ hội để sửa đổi.

MIKE: You’re right. His parents supported him heartily. They realized that he felt bad, so didn’t penalize him.

Cô nói đúng. Ba má anh nhiệt tình nâng đỡ anh. Ông bà biết anh ân hận nên không phạt anh.

MAI LAN: They helped him get rid of the guilty feelings, too, didn’t they?

Ông bà giúp anh phá bỏ cảm giác tội lỗi phải không?

MIKE: They did. And he completely turned over a new leaf.

Ba má anh làm thế đó. Và anh hoàn toàn "turn over a new leaf".

MAI LAN: “Turn over a new leaf” is like turn over a new page in a book, right?

"Turn over a new leaf" giống như lật sang một trang mới của cuốn sách phải không?

MIKE: Yes, It means start to act, to behave in a better or more responsible way.

Phải. Có nghĩa là bắt đầu đổi thay, cư xử đúng, có trách nhiệm hơn.

MAI LAN: So he turned over a new leaf. After that, he acted correctly and he behaved responsibly. I can tell.

Vậy là anh ta lật sang trang mới! Sau chuyện đó anh sống đàng hoàng, có tinh thần trách nhiệm. Tôi thấy rõ như vậy.

MIKE: Indeed. He turned over a new leaf. Now, all know him as a gentleman with dignity and a businessman with a promising future.

Rất đúng. Anh ta lật sang trang mới. Bây giờ ai cũng biết anh là một người lịch sự, có tư cách, một thương gia có tương lai đầy hứa hẹn.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: SPILL THE BEANS nghĩa là NÓI LỘ RA và TURN OVER A NEW LEAF nghĩa là SỬA ĐỔI. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG