Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: lead someone by the nose/henpecked


POPULAR AMERICAN IDIOMS # 95

Thành ngữ Mỹ thông dụng: lead someone by the nose/henpecked

Thành ngữ Mỹ thông dụng: lead someone by the nose/henpecked
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:32 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 95 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The idioms that we are going to learn today are LEAD SOMEONE BY THE NOSE and HENPECKED.

Hai từ mà chúng ta học hôm nay là LEAD SOMEONE BY THE NOSE và HENPECKED.

Mai Lan and Mike are really made for each other. They get along well, they share many interests: they love music and the outdoors, they appreciate their families and friends.

Mai Lan và Mike đúng là có duyên với nhau. Họ hòa hợp, cùng chia sẻ nhiều thú vui: yêu nhạc, yêu cảnh thiên nhiên; họ quí mến gia đình, bạn bè.

MAI LAN: Mike, I’m so thankful we get along well. Imagine the two of us quarreling, arguing often. I can’t handle that.

Mike, tôi cám ơn Trời là tụi mình hợp nhau. Thử tưởng tượng hai đứa mình cãi cọ, gấu ó hoài thì tôi không chịu nổi.

MIKE: Well, if we always quarrel, argue, then, sorry I’ll have to run and hide from you!

À, nếu tụi mình cãi cọ, gấu ó thì, xin lỗi, tôi sẽ chạy và trốn cho xa khỏi cô!

MAI LAN: I’ll have to behave myself then. How does that sound to you? Seriously, if you run, I’ll run faster and catch you, you can’t get away from me. OK?

Vậy là tôi phải lo ngoan ngoãn thôi. Anh nghe thế được không? Nói đứng đắn, anh mà chạy thì tôi sẽ chạy nhanh hơn, bắt anh lại, không để anh chạy thoát tôi. OK?

MIKE: Wow! You make me think I’m priceless. Maybe I am! Ha-ha.

Ố ồ. Cô làm tôi thấy tôi có giá quá. Có thể tôi có giá thật, ha ha!

MAI LAN: At least you’re better than Allen.

Ít ra anh có giá hơn Allen.

MIKE: Allen who? What are you talking about?

Allen nào? Cô muốn nói gì?

MAI LAN: Allen Bridmark. He’s the guy who gave you a ride to the airport to go to San Diego last week.

Allen Bridmark. Anh ta là người đưa anh ra phi trường đi San Diego tuần trước.

MIKE: Oh! That’s Al! Sorry, I’m so used to his nickname. So, what about him?

Ồ! Đó là Al. Xin lỗi, tôi cứ quen với cái tên ngắn của anh ta. Thế có chuyện gì về hắn?

MAI LAN: He’s well known as a “Yes, dear” husband. He’s badly dominated by his wife, he’s plainly afraid of her.

Anh ta nổi tiếng là người vợ nói gì cũng “Thưa vâng”. Anh ta bị vợ chèn ép, anh ta sợ vợ lắm.

MIKE: You mean he’s henpecked H-E-N-P-E-C-K-E-D?

Cô muốn nói anh ta bị henpecked H-E-N-P-E-C-K-E-D ?

MAI LAN: That’s what I want to say. Yes. He’s like a rooster pecked by a hen! A henpecked husband.

Đó chính là điều tôi muốn nói. Đúng. Anh ta như con gà trống bị con gà mái mổ. Anh chồng sợ vợ!

MIKE: That’s what we hear, but possibly he just gives in for the sake of peace for all in the family.

Đó là điều ta nghe nói, nhưng có thể là anh ta nhường nhịn để giữ hòa khí trong gia đình.

MAI LAN: Possibly so. If that’s his choice. But I hope his wife doesn’t go too far and doesn’t treat him badly in public. That would make her look bad, too.

Có thể thế. Nếu đó là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi hy vọng vợ anh không đi quá đà, không bắt nạt chồng quá trước công chúng. Như thế là chính vợ anh cũng xấu luôn.

MIKE: I hope she won’t go so far as leading him by the nose. L-E-A-D him by the N-O-S-E.

Tôi hy vọng cô vợ không quá đà đến độ lead L-E-A-D him by the nose N-O-S-E.

MAI LAN: Well, if he lets her, maybe she‘ll lead him by the nose! That means she’ll control him completely, right?

À, nếu anh ta để cho vợ làm như thế thì cô ta sẽ “xỏ mũi” anh! Nghĩa là cô sẽ hoàn toàn điều khiển anh, phải không?

MIKE: I hope that will not happen. They both seem to be quite nice.

Tôi hy vọng sẽ không như vậy. Cả hai đều có vẻ dễ thương.

MAI LAN: I agree. Al’s a bit wimpy, but his wife is smart, she should know the limit. I think she truly loves him.

Tôi đồng ý. Al hơi yếu tinh thần, nhưng vợ anh lanh lắm, cô ta sẽ biết giới hạn. Tôi nghĩ cô ta thực sự yêu Al.

MIKE: Well. Let’s talk about us. Mai Lan, please don’t try to lead me by the nose. Do you hear me?

À. Nói về chuyện mình. Mai Lan, xin cô đừng “xỏ lỗ mũi” tôi nhé. Cô nghe rõ chưa?

MAI LAN: Ha-ha! Are you the type that’s easy to be led by the nose? No, sir! No, sir!

Ha ha !Anh có phải là loại người dễ bị xỏ mũi không? Thưa ông không! Thưa ông không!

MIKE: Come on. Am I that bad? I’m really wimpy, myself! I’m a “Yes, dear” man.

Thôi mà. Tôi dữ thế đấy à? Tôi yếu xìu à. Tôi là người “Thưa em, vâng ạ”!

MAI LAN: Wow! So you are! Then why do you always stand your ground firmly once you’ve decided on something? I know you well. No “Yes, dear”.

Á à. Vậy anh là thế à? Thế thì sao anh cứ khư khư giữ vững lập trường khi đã quyết định cái gì? Tôi biết anh lắm mà. Không “Thưa em, vâng”.

MIKE: Mai Lan, please don’t blame me. You wouldn’t want to be near a henpecked man, would you?

Mai Lan. Thôi, xin đừng trách tôi. Chính cô cũng đâu có muốn ở gần một người sợ vợ phải không?

MAI LAN: That’s funny! I think we ourselves are pretty reasonable.You’re neither too weak nor too stubborn, neither am I.

Tức cười thật ! Tôi nghĩ cả hai tụi mình đều khá phải chăng. Anh không quá yếu mà cũng không quá bướng. Tôi cũng vậy.

MIKE: Well, well. I know I am reasonable, but you,let me think about it! Ha-ha!

À à. Tôi biết tôi thì phải chăng. Còn cô, để tôi nghĩ lại xem. Ha ha!

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: LEAD SOMEONE BY THE NOSE nghĩa là “XỎ MŨI”, và HENPECKED nghĩa là SỢ VỢ. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG