Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: have a green thumb/as happy as a lark


Popular American Idioms # 85

Thành ngữ Mỹ thông dụng: have a green thumb/as happy as a lark

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 85 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: have a green thumb/as happy as a lark
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:17 0:00
Tải xuống

The two idioms we’re learning today are HAVE A GREEN THUMB and AS HAPPY AS A LARK.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là HAVE A GREEN THUMB và AS HAPPY AS A LARK.

Last week, Mai Lan and Mike went to a plant nursery to buy vegetable seedlings. Both Mai Lan and Mike are very health-conscious; they eat a lot of vegetables, organic ones, mainly. Mike’s parents supported them wholeheartedly, so they prepared a vegetable garden in their backyard and Mai Lan and Mike provided the seedlings.

Tuần trước, Mai Lan và Mike đi tới một vườn ươm cây để mua cây con các loại rau. Mai Lan và Mike đều rất để ý đến sức khỏe, họ ăn nhiều rau, nhất là loại rau hữu cơ. Bố mẹ Mike hoàn toàn đồng ý, ông bà làm một vườn rau ở sau nhà. Mai Lan và Mike cung cấp các cây con.

MIKE: Mai Lan, we did not forget to get the vegetable seedlings that my parents wanted, did we?

Mai Lan, mình không quên mua cây con các loại rau mà ba má tôi muốn chứ?

MAI LAN: I don’t think so. Let me see. We bought these seedlings: tomato, spinach, carrot, cabbage, broccoli, snow pea, kale.

Tôi không nghĩ vậy. Xem nào. mình mua các cây con: cà chua, rau bó xôi, cà rốt, bắp cải, broccoli, đậu Hòa lan, rau cải kale.

MIKE: Great. That’s it then.

Tốt. Đúng là đủ rồi.

MAI LAN: I hope these seedlings will grow well and in a few months. We’ll come to harvest them.

Tôi hy vọng những cây con này mọc nhanh và vài tháng nữa mình sẽ tới hái được.

MIKE: Well, we’ll have to go there to help water them often, first.

Ồ. Trước hết mình sẽ phải đến đó luôn để giúp tưới cây.

MAI LAN: Oh, sure! We’ll have fun taking care of the vegetable garden and enjoy the fruit of our work.

Chắc chắn rồi. Mình sẽ vui với việc chăm vườn rau và hưởng kết quả việc mình làm.

MIKE: I’m positive we’ll have a lot of vegetables this summer. You see, my mom has a green thumb, no doubt about it.

Tôi chắc chắn là mình sẽ có nhiều rau vào mùa hè này. Cô à, ai cũng biết má mẹ tôi có "a green thumb".

MAI LAN: She has a green thumb? No, I don’t see the color green on her thumb!

Bà có "a green thumb", ngón tay cái màu xanh? Đâu có, tôi không thấy màu xanh ở ngón tay cái của bà.

MIKE: Oh. “To have a green G-R-E-E-N thumb T-H-U-M-B” has a special meaning. My mom has a green thumb means she has special talent in growing plants and keeping them healthy.

Ồ, "to have a green G-R-E-E-N thumb T-H-U-M-B" có nghĩa đặc biệt. Má tôi "has a green thumb" nghĩa là bà có tài đặc biệt trồng cây và giữ cho cây khỏe tốt.

MAI LAN: Bravo! Then she’ll have a good vegetable garden and we’ll have truly organic vegetables to eat!

Hoan hô! Thế là bà sẽ có một vườn rau tốt và mình sẽ có rau thực sự hữu cơ để ăn.

MIKE: Yes. That’s it. We know vegetables are good for our body.

Đó. Đúng đó. Mình biết là rau tốt cho thân thể.

MAI LAN: Right. I know vegetables are nutritious, for example green leafy vegetables like mustard green, kale, spinach, etc. are rich in vitamin A; sweet potatoes, tomatoes, beans are rich in potassium.

Đúng. Tôi biết là rau rất bổ. Thí dụ các rau lá xanh như loại cải xanh, cải kale, spinach có nhiều sinh tố A; khoai lang, cà chua, các loại đậu hột có nhiều khoáng chất potassium.

MIKE: Yes. They’re surely good for our health.

Đúng. Chắc chắn rau tốt cho sức khỏe.

MAI LAN: Well, there are other reasons we should eat vegetables besides the fact they are nutritious.

À. Còn có lý do khác nữa tại sao ta cần ăn nhiều rau ngoài chuyện rau rất bổ dưỡng.

MIKE: What’s that, Mai Lan?

Gì thế, Mai Lan?

MAI LAN: They are delicious and low in calories; they are also a good source of fiber.

Rau rất ngon miệng, lại ít ca lo ri. Rau lại có nhiều chất xơ!

MIKE: Good, good! Vegetables are truly good to the taste, they don’t make us fat and the fiber they provide helps our digestive system.

Hay, hay! Rau thực là ngon miệng, không làm mình mập phì và chất xơ trong rau giúp hệ thống tiêu hóa.

MAI LAN: I’m looking forward to a good harvest this summer. We’ll enjoy the vegetables and we’ll be healthier.

Tôi đang mong tới lúc hái rau vào mùa hè. Mình ăn rau ngon và khỏe mạnh thêm.

MIKE: And my mom will be as happy as a lark.

Và má tôi sẽ "as happy as a lark".

MAI LAN: A lark? You mean a kind of bird?

A lark? Anh muốn nói một loại chim?

MIKE: Yes, a lark L-A-R-K is a type of songbird. It makes happy sounds. It sings beautifully.

Đúng. Lark L-A-R-K là một loài chim hót hay. Nó có giọng hát vui tươi. Nó hát hay lắm.

MAI LAN: So, when a person is very happy, we say he’s happy as a lark, right?

Vậy khi một người vui tươi, ta nói người đó vui như chim hót.

MIKE: Yes. My mom will be happy as a lark when her garden is full of vegetables for us to pick.

Đó. Má tôi sẽ vui như chim hót, khi mà vườn rau của bà đầy rau cho chúng ta hái.

MAI LAN: How wonderful! Tell me how you like the vegetables to be cooked.

Tuyệt quá! Anh nói tôi nghe anh thích rau nấu như thế nào?

MIKE: Well, I like them fresh. I like vegetable salads, spinach, carrots, tomatoes, kales in vinaigrette dressing.

À. Tôi thích ăn rau sống, sà lát, rau spinach, cà rốt, cà chua, rau cải kale trộn dầu dấm.

MAI LAN: That’s easy to prepare. As for me, I like all these vegetables cooked in chicken broth to make a vegetable soup.

Như vậy rất dễ. Còn tôi thì thích các loại rau này nấu với nước cốt gà làm súp rau.

MIKE: That’s good too. We’ll make good dishes from these vegetables and we shouldn’t forget to cook for my parents, too. They put in a lot of work so we could enjoy these veggies!

Thế cũng ngon. Mình sẽ nấu nhiều món ngon với những rau này. Mình cũng đừng quên nấu cho ba má tôi nữa. Ông bà làm vất vả cho mình có rau ăn.

MAI LAN: I agree, Mike. Your mother has a green thumb, she plants healthy vegetables, your dad helps water them. We’ll have fresh vegetables and will cook for them and us. Every one will be as happy as a lark!

Tôi đồng ý, Mike. Má anh có tay trồng cây, ba anh giúp tưới cây. Chúng ta sẽ có rau ngon và sẽ nấu cho mình và ông bà ăn. Ai nấy đều vui!

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: HAVE A GREEN THUMB nghĩa là CÓ TÀI TRỒNG CÂY và AS HAPPY AS A LARK nghĩa là VUI NHƯ TẾT. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG