Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: eat one’s fill/hit the gym


Thành ngữ Mỹ thông dụng: eat one’s fill/hit the gym

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 79 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: eat one’s fill/hit the gym
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:26 0:00
Đường dẫn trực tiếp

The two idioms we’re learning today are EAT ONE’S FILL and HIT THE GYM.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là EAT ONE’S FILL và HIT THE GYM.

Autumn’s here! The weather’s getting cold, the wind blows in gusts and the leaves fall from the trees. The cold weather of autumn signals the coming of Thanksgiving Day, the first holiday of the Holiday Season: Thanksgiving, Christmas and New Year. Like all in the United States, Mai Lan’s and Mike’s families are preparing for Thanksgiving Day.

Mùa thu đã đến. Trời trở lạnh, gió thổi từng cơn và lá vàng rụng. Trời lạnh của mùa thu báo tin Ngày Lễ Tạ Ơn tới, ngày nghỉ đầu tiên của mùa những ngày lễ : Ngày Tạ Ơn, Ngày Giáng Sinh và Ngày Tết. Như những người khác, gia đình Mai Lan và gia đình Mike cũng sửa soạn cho Ngày Tạ Ơn.

MAI LAN: Mike. Thanksgiving Day’s a very special national holiday here, isn’t it?

Mike. Ngày Tạ Ơn là một ngày lễ toàn quốc rất đặc biệt ở đây, phải không?

MIKE: That’s right. It’s a public holiday celebrated on the fourth Thursday of November. It originated as a harvest festival.

Đúng đó. Đó là ngày nghỉ toàn quốc, cử hành vào ngày thứ năm thứ bốn của tháng 11. Ngày này căn nguyên là ngày Lễ Được Mùa.

MAI LAN: I’ve been told that this holiday is purely American, while Christmas and New Year originated in Europe.

Tôi nghe nói rằng ngày lễ này đích thực là của Mỹ, còn Giáng Sinh và Tết bắt nguồn từ Âu Châu.

MIKE: That sounds right. On these three occasions, people are in good spirits, families get together, they exchange gifts and wish the best for each other.

Nghe đúng lắm. Trong ba dịp này, người ta vui tươi, gia đình sum họp, tặng nhau quà và chúc nhau mọi sự tốt đẹp nhất.

MAI LAN: And they prepare sumptuous meals. Every family prepares so much food. I remember going to a Thanksgiving dinner at Jan’s house. Rows and rows of dishes are set on the table for family members and guests to eat!

Và họ làm tiệc thịnh soạn. Gia đình nào cũng nấu nhiều thức ăn lắm. Tôi nhớ năm ngoái, dự bữa cơm ngày Lễ Tạ Ơn ở nhà Jan. Từng hàng đĩa thức ăn bầy đầy trên bàn cho tất cả gia đình và khách ăn.

MIKE: On major holidays, too much food is served. Everyone eats his fill!

Trong những ngày lễ lớn, người ta làm nhiều thức ăn. Ai cũng "eat his fill".

MAI LAN: Eat E-A-T his fill F-I-L-L? You mean eat until he’s really full?

Eat E-A-T his fill F-I-L-L? Anh nói ý là ăn cho đầy bụng?

MIKE: Yeah, they eat their fill means they eat as much as they want, as much as their stomach can hold.

Đó. Họ "eat their fill" có nghĩa là họ ăn thả dàn, ăn hết sức dạ dày chứa được.

MAI LAN: If we eat our fill every day, I’m afraid we’ll be obese before we know it. In the holiday season, special dishes and rich desserts are served; we eat our fill and we will no doubt gain pounds and pounds.

Nếu ta ăn đầy bụng hàng ngày, tôi e rằng ta sẽ mập phì nhanh lắm. Vào mùa nghỉ lễ có những món ăn đặc biệt, món tráng miệng thật ngon và béo, mình ăn cho đầy bụng rồi sẽ lên cân nhiều lắm.

MIKE: Gaining weight is a problem for our looks, being obese is not pretty at all. Then the problems will arise: high blood sugar, high blood pressure, hip pain, knee pain. I will control myself and advise you to do the same and not overeat!

Lên cân là vấn đề cho dáng dấp của mình, mập phì không đẹp đẽ chút nào hết. Rồi lại có các vấn đề khác: cao đường, cao máu, đau hông, đau đầu gối. Tôi sẽ tự kiềm chế tôi, tôi khuyên cô cũng làm như vậy, không ăn quá nhiều.

MAI LAN: Wow! What a warning! You sound so serious! If I eat my fill all the time and get fat, you’ll drop me, no more friendship, right? OK, I’ll listen and obey you! I can’t afford losing you! You know that!

Ố ồ. Đây là một lời cảnh cáo! Nghe anh thấy ngay là nghiêm trọng. Nếu tôi ăn cho đầy bụng hoài, mập ù ra, anh sẽ giã từ tôi, không còn tình bạn nữa, phải không? Rồi, tôi xin nghe và vâng lời. Tôi đâu dám để mất anh! Anh biết mà.

MIKE: Ha-ha! Mai Lan! You know that won’t happen. How can I ever drop you? But I’ve got to stay healthy. As soon as we gain weight, we’d better hit the gym.

Ha ha, Mai Lan. Cô biết điều đó không bao giờ xảy ra. Làm sao tôi dẹp bỏ cô được! Nhưng chúng ta phải giữ sức khỏe. Ngay khi mình bắt đầu mập lên là phải "hit the gym"!

MAI LAN: You said “hit the gym”?

Anh nói "hit the gym"?

MIKE: Yes. Hit H-I-T the gym G-Y-M means do exercise, go to the gym to work out.

Phải. Hit H-I-T the gym G-Y-M nghĩa là tập thể dục, đến phòng tập để làm thể dục.

MAI LAN: Yeah! I agree. All gyms have machines to help us work on different parts of the body: the stomach, legs, arms, etc.

Đúng. Tôi đồng ý. Tất cả các phòng tập đều có nhiều máy để ta tập các phần của thân thể: bụng, tay, chân, v.v...

MIKE: And we can work out without going to the gym, we can jog, play ball, do yoga, taichi, etc.

Và ta có thể tập không cần phòng tập: chạy bộ, chơi bóng, tập yoga, thái cực quyền, v.v...

MAI LAN: I enjoy “hitting the gym”. I run on the treadmill, I use the rowing machine, the stepper and many other machines, it’s fun. And both you and I walk a lot!

Tôi thích đi phòng tập. Tôi chạy trên máy chạy, dùng máy kéo, máy đạp và nhiều máy khác, vui lắm. Và cả hai chúng ta cùng đi bộ khá nhiều.

MIKE: You can do physical exercises the way you like. All are good, so far as you’re active, move your body, burn calories; so, fat won’t collect on you easily!

Cô có thể tập theo ý cô. Tất cả các loại tập đều tốt, điều cần là hăng hái vận dụng thân thể, tiêu bớt năng lượng để tránh mỡ béo đọng trên thân mình quá dễ dàng.

MAI LAN: Well, seriously, we can eat, but not eat our fill, then hit the gym to do physical exercises – for sure. Good health, physical and mental health, is essential to our happiness.

À. Nói đứng đắn: chúng ta ăn nhưng không ăn đầy bụng, rồi chắc chắn là phải tập thể dục. Sức khỏe cả thể chất và tinh thần đều cần thiết cho hạnh phúc.

MIKE: Excellent! Bravo Mai Lan!

Hay lắm ! Hay lắm Mai Lan !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: EAT ONE’S FILL nghĩa là ĂN ĐẦY BỤNG và HIT THE GYM nghĩa là ĐI TẬP THỂ DỤC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG