Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: a spendthrift/have a screw loose


POPULAR AMERICAN IDIOMS # 93

Thành ngữ Mỹ thông dụng: a spendthrift/have a screw loose

Thành ngữ Mỹ thông dụng: a pendthrift/have a screw loose
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:24 0:00
Tải xuống

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 93 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

The words that we are going to learn today are A SPENDTHRIFT and HAVE A SCREW LOOSE.

Hai từ mà chúng ta học hôm nay là A SPENDTHRIFT và HAVE A SCREW LOOSE.

In the business world, some people fail, but many amass such a great fortune. They become millionaires in a relatively short time. Some invest back their profit to get richer, some spend a huge amount of money on luxury items.

Trong thế giới thương mại, một số người thất bại, nhưng nhiều người thâu thập được nhiều tiền, họ trở nên triệu phú, tỉ phú trong một thời gian ngắn. Một số người dùng tiền lời để đầu tư lại, một số tiêu nhiều mua xa xỉ phẩm.

MAI LAN: Mike, John’s father made a fortune on real-estate in the past few years, I heard.

Mike, tôi nghe nói bố của John làm rất nhiều tiền trong dịch vụ địa ốc trong mấy năm vừa qua.

MIKE: Yes. He’s smart, he makes quick decisions and he’s willing to take risks. Two years ago, he succeeded in a very big venture and collected millions of dollars.

Đúng. Ông lanh lắm, quyết định thật nhanh và dám làm mạnh tay. Hai năm trước, ông thành công trong một vụ lớn và thâu lời mấy triệu dollars.

MAI LAN: Wow! That’s impressive. What did he do with that much money?

Ối chao ! Thật là gây ấn tượng. Ông làm gì với số tiền lớn đó ?

MIKE: He bought an office building and gave a large sum to his son Donald to start his own business.

Ông ta mua một toa nhà làm văn phòng và cho Donald, con trai ông, một số tiền lớn để bắt đầu kinh doanh lấy một mình.

MAI LAN: Donald? Donald Marsky, the one we met not long ago at the liquor store?

Donald ? Donald Marsky, người mình gập mới đây ở tiệm rượu đó hả ?

MIKE: That’s the man. He’s so lucky to start his business with such support from his father, however…

Anh ta đó. Anh may mắn bắt đầu kinh doanh mà có sự trợ giúp của ông bố. Tuy nhiên...

MAI LAN: However…? However what?

Tuy nhiên...? Tuy nhiên sao ?

MIKE: However, unlike his father, he’s not so smart, not so hard-working.

Tuy nhiên, khác với bố anh, Donald không lanh lẹ, không chăm làm.

MAI LAN: So, in this case, the saying “like father, like son” is not applicable! I have a feeling he’s not serious, I didn’t know anything else about him.

Vậy trong trường hợp này, câu " cha nào, con nấy" không áp dụng được. Tôi có cảm tưởng anh ta không nghiêm chỉnh. Nhưng tôi không biết gì thêm về anh.

MIKE: Donald likes to play around, flirt with girls and spend money.

Donald thích chơi rong, tán gái và tiêu tiền.

MAI LAN: Oh, my gosh. Then how long will the money his father gave him last? Not for long, I’m afraid.

Trời ơi ! Vậy thì số tiền bố anh cho anh kéo dài được bao lâu ? Tôi e không lâu.

MIKE: You’re exactly right. He’s a spendthrift. Can you guess how much he spent just in the last 6 months?

Cô nói thật đúng. Anh ta là một spendthrift. Cô có thể đoán anh ta tiêu bao nhiêu tiền trong 6 tháng vừa qua không ?

MAI LAN: He’s a spendthrift? He spends a lot?

Anh ta là một « spendthrift » ? Anh ta tiêu tiền nhiều à ?

MIKE: Well, it’s worse than just spending much. A spendthrift S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T is one who is wasteful and irresponsible with his money.

À. Còn tệ hơn tiêu tiền nhiều, một “spendthrift” là một người rất phí phạm và vô trách nhiệm về tiền bạc.

MAI LAN: So he’s a spendthrift. How did Donald spend his money, well, actually, his father’s money?

Vậy anh ta là một “spendthrift”, người tiêu tiền phóng đãng, vô trách nhiệm. Anh ta tiêu tiền của ảnh, của bố ảnh thì đúng hơn, như thế nào?

MIKE: He bought an expensive car, crashed it, then bought another one. He drove this second car to see his girlfriend and hit her dog, killing it.

Anh ta mua một chiếc xe đắt tiền, đụng xe hỏng, mua chiếc xe khác. Anh lái chiếc xe thứ hai này tới thăm bạn gái, đụng chết con chó của cô ta.

MAI LAN: Oh no, poor dog. Donald must have been driving while drunk! How irresponsible!

Chà, tệ quá. Tôi nghiệp con chó ! Chắc Donald lái xe khi say rượu. Thật là vô trách nhiệm.

MIKE: Yes, he was drunk. He drinks heavily these days.

Đúng. Anh ta say rượu. Hồi này anh uống rượu nhiều lắm.

MAI LAN: Ah, yes. I remember the liquor store owner said that Donald was his regular customer.

À, đúng. Tôi nhớ người chủ tiệm rượu nói Donald là khách hàng thường xuyên của ông ta.

MIKE: That’s not all about his spending habit. He has many girls around him all the time and he buys luxury items to give them as gifts.

Đó là chưa kể hết về thói quen tiêu tiền của Donald. Anh luôn luôn có bạn gái chung quanh và mua quà xa xỉ tặng mấy cô ấy.

MAI LAN: Luxury items, like what?

Hàng xa xỉ như tế nào ?

MIKE: Well, gold watches, jewelry, expensive purses and he takes them on trips, too.

À, đồng hồ vàng, nữ trang, ví bóp đắt tiền và anh ta cũng đưa các cô đi chơi nữa.

MAI LAN: Mike, I recently learned a new idiom “have H-A-V-E a screw S-C-R-E-W loose L-O-O-S-E”. Donald definitely has a screw loose. That means he’s crazy, he’s stupid!

Mike, tôi mới học được một từ mới "have H-A-V-E a screw S-C-R-E-W loose L-O-O-S-E". Đúng là Donald "lỏng ốc", nghĩa là anh ta điên rồ, ngu ngốc.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : A SPENDTHRIFT nghĩa là NGƯỜI TIÊU TIỀN VÔ TRÁCH NHIỆM và HAVE A SCREW LOOSE nghĩa là ĐIÊN KHÙNG. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG