Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Tag questions (1)


Hỏi đáp Anh ngữ: Tag questions (1)
Hỏi đáp Anh ngữ: Tag questions (1)

Trong câu: "I think he will come here, won’t he?" Nếu thay chủ ngữ “I” thành “People” thì câu hỏi đuôi là “won’t he” hay “don’t they”? People think he will come here, ___? People think the Internet is a wonderful invention of modern life, ___? Xin giải thích và cho thêm ví dụ. Thành thật cám ơn Giáo sư.

Cám ơn bạn đã hỏi về cách dùng tag questions khi một câu bắt đầu bằng động từ diễn tả ý kiến như "I think" hay "People think", thì hình thức động từ ở phần tag question dùng thế nào.

Ta hãy ôn lại tag question trước khi trả lời câu hỏi của bạn ở Rule 5 bên dưới.

Tag-questions: Câu hỏi láy lại

Tiếng Việt câu hỏi láy lại ở cuối câu như «phải không?» hay «có đúng không?» hay «nhỉ?». Trong tiếng Anh, hình thức của tag question tùy thuộc vào mệnh đề chính, nghĩa là động từ loại gì, số ít hay số nhiều, và thì gì.

=> Rule 1: Nếu câu statement chính ở thể xác định, câu tag question ở phủ định:

- You’re coming to the party, aren’t you?=Bạn sẽ đi dự tiêc, phải không?

- You have finished your homework, haven’t you?=Bạn làm xong bài tập rồi, phải không?

- We must go, mustn’t we?=Chúng mình phải đi, chứ nhỉ?

- He’d better do it, hadn’t he? (He’d better=he had better)=Anh ta nên làm chuyện đó, phải không nhỉ?

Nhưng: nếu statement chính có I am thì ở tag question dùng "aren’t I?" hay "am I not?"

- I am right, aren’t I?=Tôi có lý, phải không?

=> Rule 2: Nếu câu chính ở phủ định, tag question ở xác định:

- You’ve never been to Africa, have you?=Bạn chưa từng sang Phi châu, phải không?

- You don’t like coffee, do you?=Bạn không thích uống cà phê, phải không?

- He shouldn’t drive so fast, should he?=Anh ta không nên lái xe nhanh như vậy, phải không?

=> Rule 3:

* Nếu statement chính dùng "no one, someone, somebody, everyone" thì ở tag question dùng "they".

- Nobody asked for me, did they?=Không có ai hỏi tôi, phải không?

* Nếu statement chính dùng "nothing happened", dùng "did it" ở tag question.

- Nothing bad happened, did it?=Không có chuyện gì xấu xẩy ra, phải không?

=> Rule 4: Nếu statement chính dùng let’s hay let us, thì ở tag question dùng shall we?

- Let’s go, shall we?=Chúng mình đi đi chứ?

- Let’s have a party, shall we?=Chúng mình hãy tổ chức một buổi họp mặt vui, nhé?

(Còn tiếp)

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG