Đường dẫn truy cập

Thị trường chứng khoán Đức, New York đồng ý hợp nhất


Các viên chức điều hành của Medley dự buổi rung chuông mở cửa thị trường chứng khoan New York hôm 15 tháng 2, 2011
Các viên chức điều hành của Medley dự buổi rung chuông mở cửa thị trường chứng khoan New York hôm 15 tháng 2, 2011

Công ty điều hành Thị trường chứng khoán Frankfurt và các Thị trường chứng khoán châu Âu khác đang mua Thị trường chứng khoán New York để hình thành một Thị trường lớn nhất thế giới trong việc mua bán chứng khoán và các loại cổ phiếu khác

Hội đồng Quản trị công ty Deutsch Boerse và NYSE Euronext chấp thuận gần 10 tỉ đô la hợp nhất tất cả các loại chứng khoán này vào ngày thứ Ba.

Cùng với nhau cả hai công ty này sẽ đưa lên Thị trường chứng khoán danh sách các công ty trị giá 15.000 tỉ đô la. Năm ngoái hai Thị trường chứng khoán này lời 5.4 tỉ đô la và hy vọng càng ngày càng lời nhiều hơn.

Việc hợp nhất hai Thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới một phần là để đáp ứng với sự cạnh tranh trên thế giới trong ngành chứng khoán.

Những Thị trường chứng khoán nhỏ hơn càng ngày càng đạt được thế đứng trên Thị trường chứng khoán trong vùng cũng như trong việc mua bán nhiều loại chứng khoán mới.

Việc chia sẻ thị trường này1àm tổn hại cho những thị trường đã thiết lập lâu đời như những thị trường tại New York và Frankfurts.

Ông Duncan Neiderauer hiện đứng đầu Thị trường chứng khoán New York và là có cơ may trở thành Tổng giám đốc điều hành của công ty mới.

Ông gọi sự hợp nhất này là “bước kế tiếp để tái sáng tạo ngành này.”

Ông Neiderauer nói thêm Thị trường chứng khoán mới sẽ chứng tỏ là một đối tác rất hấp dẫn cho những công ty đang phát triển tại các nền kinh tế đang nổi lên trên toàn thế giới.

Tuy nhiên ông Neiderauer tránh né một câu hỏi quan trọng là tên của Thị trường chứng khoán mới.

Ông gọi đây là một “quyết định xúc động cho mọi người” vì tên gọi mang đặc tính của Hoa Kỳ và Đức của hai thị trường. Ông nói hiện nay chưa có quyết định về việc này và còn phải mất một thời gian nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG