Đường dẫn truy cập

Sinh viên Hong Kong dọa xuống đường rầm rộ đòi dân chủ


Hơn 700 sinh viên tham gia cuộc họp để tham khảo bàn về yêu cầu mở phổ thông đầu phiếu để bầu người đứng đầu về hành chánh ở Hong Kong, 13/10/13
Hơn 700 sinh viên tham gia cuộc họp để tham khảo bàn về yêu cầu mở phổ thông đầu phiếu để bầu người đứng đầu về hành chánh ở Hong Kong, 13/10/13
Một nhóm sinh viên Hong Kong cho biết họ sẽ ủng hộ một phong trào bất tuân dân sự rộng khắp chiếm trung tâm thương mại vào năm sau, trừ phi chính phủ công bố kế hoạch tham khảo ý kiến công chúng về việc mở rộng quyền bỏ phiếu.

Hơn 700 sinh viên từ 7 trường đại học và cao đẳng của Hong Kong đã hội họp vào hôm Chủ nhật để thảo luận về vấn đề này và về sự sẵn sàng tổ chức biểu tình của họ.

Kể từ khi Hong Kong được Anh trao trả chủ quyền về cho Trung Quốc vào năm 1997, nhiều người dân và các nhóm ủng hộ dân chủ đã thúc đẩy quyền phổ thông đầu phiếu để bầu ra trưởng đặc khu hành chính Hong Kong và cơ quan lập pháp. Nhưng cả hai vẫn còn được lựa chọn bởi một ủy ban mà gần đây đã mở rộng lên tới 1200 người.

Trưởng đặc khu Hồng Kông hiện tại, ông Lương Chấn Anh, mới đây đã bác bỏ lời kêu gọi lấy ý kiến công chúng về cải cách bầu cử.

Sau cuộc họp ngày Chủ nhật của sinh viên sẽ còn nhiều cuộc họp khác trong những tháng tới. Phong trào biểu tình đã lên kế hoạch cho 15 cuộc họp lấy ý kiến trước tháng 7 năm sau để huy động mọi thành phần xã hội ủng hộ phổ thông đầu phiếu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG