Đường dẫn truy cập

Siêu bão Haiyan


Siêu bão Haiyan

-1,774 người đã thiệt mạng.
-Ít nhất 9,8 triệu người bị ảnh hưởng.
-Khoảng 660.000 người bị thất tán.
-394.494 người đang ở trong các trung tâm sơ tán.
-1.316 trung tấm sơ tán đã được thành lập.

Nguồn: Liên Hiệp Quốc
XS
SM
MD
LG