Đường dẫn truy cập

Đôi trường hợp rửa nhục


Đôi trường hợp rửa nhục

Hoàng Xuân Sơn: Nguyên quán: Hà Tĩnh. Sinh quán : Thừa Thiên [1942, Vỹ Dạ-Huế ]. Trước 75: Mần công chức, dạy học. Sau 81: mần đủ thứ. Viết từ trong ra ngoài cho nhiều tạp chí, tuyển tập, mạng văn học nghệ thuật. Sách đã in: Viễn Phố - 1989, Huế Buồn Chi – 1983, Lục Bát Hoàng Xuân Sơn – 2004. Hiện ngụ tại Laval, Quebec - Canada.

Trường hợp 1:

Đứng bán hàng 10 tiếng rả người. Leo lên shuttle tìm được chỗ gác chân thư giãn đôi chút. Bỗng ở đâu ào lên một gã ngoại nhân bặm trợn to béo dị thường, đánh một cái ầm vào băng ghế bên cạnh. Ghế sút đinh ốc bật ngửa.

May mà rút kịp chân không thôi lọi giò. Tức mình mắng: “Đồ mặt heo!” “What?” “Oh my god! you are so big!” “Are you OK?” “Yes, i am OK!” . Vẫn lầm bầm trong miệng: “Đồ...heo!” .

Trường hợp 2:

Đèn cho phép bộ hành bật. Cẩn thận dòm trước sau trái phải. Dợm băng ngang đường. Cũng đâu đâu ào tới một cái xe bóp còi inh ỏi. Nhảy nai lên lề đường. Hú hồn! Một nữ nhân tóc vàng thò đầu ra khỏi xe chửi thề, đưa ngón tay giữa lên hụ huợ chửi tiếp. Tức khí chỉa bàn tọa vỗ đồm độp: “Phắc cái nỗ đít ông đây nè, đồ nái xề mất dạy!”. Cái xế và mụ đàn bà biến mất tự bảy đời vương!

Hoàng Xuân Sơn

đầu năm Tiger Soup

XS
SM
MD
LG