Đường dẫn truy cập

Ông Romney chọn người đứng chung liên danh

Ông Mitt Romney đã giới thiệu Dân biểu Paul Ryan làm người đứng phó cho ông vào tháng 11, trong buổi gặp gỡ người ủng hộ hôm 11/8/2012 tại Norfolk, Virginia.
Xem thêm

Ông Rommney, phải, và ông Ryan vẫy chào đám đông.
1

Ông Rommney, phải, và ông Ryan vẫy chào đám đông.

Ông Ryan đứng trên bục phát biểu với đám đông người ủng hộ. (AP Photo/Mary Altaffer)
2

Ông Ryan đứng trên bục phát biểu với đám đông người ủng hộ. (AP Photo/Mary Altaffer)

Ông Romney, trái, giới thiệu ông Ryan với đám đông ủng hộ.
3

Ông Romney, trái, giới thiệu ông Ryan với đám đông ủng hộ.

Ông Ryan và gia đình vẫy chào đám đông. Phía sau là gia đình ông Romney.
4

Ông Ryan và gia đình vẫy chào đám đông. Phía sau là gia đình ông Romney.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG