Đường dẫn truy cập

Quốc hội Mỹ chứng nhận ông Obama tái đắc cử Tổng thống


Hệ thống phiếu cử tri đoàn trên toàn nước Mỹ.
Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Tại một phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày thứ Sáu, Quốc hội đã kiểm phiếu của cử tri đoàn và chứng nhận Tổng thống Obama là người thắng cuộc với 332 phiếu so với 206 phiếu của ông Romney.

Dù kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 đã được biết vào ngày bầu cử trong tháng 11, Hiến pháp Mỹ buộc Quốc hội kiểm tra phiếu cử tri đoàn và chứng nhận người thắng cuộc.

Tục lệ này có từ những ngày đầu tiên thành lập nước Mỹ, lúc giờ các phương tiện thông tiên điện tử chưa có, kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống phải vài tháng mới có.

Mỗi tiểu bang có một số phiếu cử tri đoàn nhất định, căn cứ trên dân số.

VOA Express

XS
SM
MD
LG