Đường dẫn truy cập

Quang cảnh tụ họp trên đường phố Cairo

Xem thêm

Các bác sĩ nhóm Huynh đệ Hồi Giáo trưng ra tờ báo có hình những người ủng hộ họ bị giết trong một cuộc đối đầu với quân đội Ai Cập 8-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn
1

Các bác sĩ nhóm Huynh đệ Hồi Giáo trưng ra tờ báo có hình những người ủng hộ họ bị giết trong một cuộc đối đầu với quân đội Ai Cập 8-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn

Những người ủng hộ ông Morsi tại điểm tụ họp của nhóm Huynh đệ Hồi Giáo bên ngoài đền Rabaa al-Adawiya ở Cairo, 11-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn
2

Những người ủng hộ ông Morsi tại điểm tụ họp của nhóm Huynh đệ Hồi Giáo bên ngoài đền Rabaa al-Adawiya ở Cairo, 11-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn

Em bé mang nước cho người của Huynh đệ Hồi Giáo tụ họp bên ngoài đền Rabaa al-Adawiya ở Cairo, 11-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn
3

Em bé mang nước cho người của Huynh đệ Hồi Giáo tụ họp bên ngoài đền Rabaa al-Adawiya ở Cairo, 11-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn

Những người ủng hộ Huynh đệ Hồi Giáo ngồi bên ngoài đền Rabaa al-Adawiya ở Cairo, 11-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn
4

Những người ủng hộ Huynh đệ Hồi Giáo ngồi bên ngoài đền Rabaa al-Adawiya ở Cairo, 11-7-2013. Ảnh: VOA/Sharon Behn

Tải thêm

XS
SM
MD
LG