Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Các chữ viết tắt Pty Ltd, dr, cr


Hỏi đáp Anh ngữ: Các chữ viết tắt Pty Ltd, dr, cr
Hỏi đáp Anh ngữ: Các chữ viết tắt Pty Ltd, dr, cr

Kính gửi ban Việt ngữ đài VOA, xin vui lòng chỉ giúp là tại sao lại viết Pty Ltd cho công ty tư nhân, cụ thể là Pty stands for "Private"? Ngoài ra tại sao trong ngành kế toán, lại viết dr cho viết tắt của chữ debit? Kính thư, Thanh

Chào bạn Thanh:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới VOA.

1. Pty Ltd viết tắt từ chữ Proprietary Limited chỉ một công ty giới hạn tư nhân (corporation) theo luật về công ty ở Australia và South Africa (section 45A của the Corporation Act), ít nhất phải một người có cổ phần shareholder làm chủ, và số cổ phần có giới hạn và trách nhiệm (liability) giới hạn liên quan đến nợ của công ty.

2. Trang mạng của giáo sư Harold Averkamp (CPA) http://blog.accountingcoach.com/debit-credit/ có đề nghị ba cách giải thích:

(1) "Dr" và "cr" là hình thức viết tắt của Past participles của tiếng Latin debitum (debere) và creditum (credere);

(2) "Dr" có thể là hình thức viết tắt của debit record và "Cr" có thể là credit record;

(3) "Dr" cũng có thể là chữ viết tắt của debtor và "cr" viết tắt của creditor. Chữ debtor nghĩa là người hay công ty hay chính phủ vay nợ; phía cho vay là creditor.

Xin mở Google gõ vào nhóm chữ "proprietary limited company" để biết thêm chi tiết trong wikipedia.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG