Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt postpone và delay


Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt postpone và delay
Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt postpone và delay

Dạ thưa thầy, trong lúc giải đề em còn chưa nắm được cách dùng một số từ như trong câu sau: Many trains have been cancelled, and long ___ are expected. Bốn phương án là: A. distances; B. postponements; C. timetables; D. delays. Thưa thầy B và D khác nhau như thế nào?

Chào bạn,

Postpone:

* Động từ postpone là huỷ bỏ một sự kiện và thay chuyện đó vào một ngày khác (to change an event to a later time or date).

- The meeting was postponed until further notice=Buổi họp huỷ và sẽ họp khi có thông cáo mới.

* Danh từ là postponement.

Delay:

* Động từ delay là trì hoãn, chỉ chậm lại, nhưng sự kiện vẫn diễn ra.

- The game was postponed because of heavy snow=Cuộc đấu banh bị hoãn vì có tuyết nhiều.

- The meeting was delayed because the chairman was late=Buổi họp bị trễ vì ông Chủ tịch tới trễ.

- We cannot delay any longer=Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa.

- We must act without delay=Chúng ta phải hành động ngay.

- Many people delay sending in their tax returns until the last day=Nhiều người hoãn khai thuế cho tới ngày chót.

* Danh từ của delay là delay.

- Another delay will postpone the space mission for a year=Một lần hoãn nữa có thể hoãn cuộc sứ mệnh không gian thêm một năm nữa.

Delay và postpone: nếu có động từ theo sau thì động từ ở thể v-ing.

- He delayed starting=Anh ta hoãn chuyện khởi hành (sẽ đi trễ hơn).

- He postponed leaving=Anh ta hoãn chuyện rời đi (sẽ đi vào hôm khác).

- They’ve decided to postpone having a family until they finish college=Họ quyết định hoãn có con cho đến khi học xong đại học.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG