Đường dẫn truy cập

Dân Mỹ đi bầu tổng thống

Hàng triệu cử tri đang bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống Mỹ kế tiếp.
Xem thêm

Người dân chuẩn bị bỏ phiếu bên trong một điểm bầu cử ngay sau nửa đêm bắt đầu ngày 6 tháng 11, 2012 ở Dixville Notch, bang New Hampshire. Đây là lượt bỏ phiếu sớm nhất diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2012.
1

Người dân chuẩn bị bỏ phiếu bên trong một điểm bầu cử ngay sau nửa đêm bắt đầu ngày 6 tháng 11, 2012 ở Dixville Notch, bang New Hampshire. Đây là lượt bỏ phiếu sớm nhất diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2012.

 Cử tri sắp hàng để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Bethlehem, bang Georgia (AP / David Tulis).
2

Cử tri sắp hàng để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Bethlehem, bang Georgia (AP / David Tulis).

Trạm chữa lửa ở Bradley Beach, bang New Jersey, trở thành địa điểm bỏ phiếu duy nhất cho cư dân vùng này, nơi vẫn thường có 4 điểm bỏ phiếu trong những kỳ tổng tuyển cử. Nguyên dân là do siêu bão Sandy, ngày 6 tháng 11, 2012. (Celia Mendoza/VOA)
3

Trạm chữa lửa ở Bradley Beach, bang New Jersey, trở thành địa điểm bỏ phiếu duy nhất cho cư dân vùng này, nơi vẫn thường có 4 điểm bỏ phiếu trong những kỳ tổng tuyển cử. Nguyên dân là do siêu bão Sandy, ngày 6 tháng 11, 2012. (Celia Mendoza/VOA)

Cử tri xếp hàng bên ngoài điểm bỏ phiếu ở trường tiểu học Yorkshire ở Manassas, hạt Prince William, bang Virginia, ngày 6 tháng 11, 2012. (David Byrd/VOA)
4

Cử tri xếp hàng bên ngoài điểm bỏ phiếu ở trường tiểu học Yorkshire ở Manassas, hạt Prince William, bang Virginia, ngày 6 tháng 11, 2012. (David Byrd/VOA)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG