Đường dẫn truy cập

Liên minh những tổ chức cấp tiến tập họp tại Washington


Các nhà hoạt động qui tụ tại Ðài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln để tham gia cuộc tập họp “Một quốc gia cùng nhau làm việc”
Các nhà hoạt động qui tụ tại Ðài tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln để tham gia cuộc tập họp “Một quốc gia cùng nhau làm việc”

Một liên minh các tổ chức lao động và dân quyền đã tập họp các người ủng hộ đến Washington trong một cuộc biểu tình để kêu gọi sự chú ý đối với một số vấn đề và để đối lại những sự kiện xảy ra mới đây do những nhóm bảo thủ tổ chức.

Hàng ngàn người mang các biểu ngữ, hô to các khẩu hiệu tuần hành chung quanh thủ đô nước Mỹ và tại quảng trường quốc gia hôm thứ Bảy trên đường đến đài Tưởng niệm Tổng thống Abraham Lincoln.

Tại đây cuộc tập họp có tên là “Một quốc gia cùng nhau làm việc” được tổ chức.

Những người tổ chức cho hay sự kiện này đại diện cho một tầng lớp rộng rãi dân chúng đủ mọi lứa tuổi, chủng tộc và tôn giáo.

Họ cũng cho biết đây là một cuộc tập họp không có tính cách đảng phái dù rằng những người tổ chức đại diện cho những lý tưởng có truyền thống cấp tiến như môi trường, lao động và quyền của những người đồng tính luyến ái.

Phong trào bảo thủ Tea Party tháng trước đã tổ chức nhiều cuộc tập họp tại một số thành phố trên nước Mỹ hứa tập họp nhanh chóng những thành phần đối lập với chính sách của đảng Dân chủ và động viên đông đảo các cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội then chốt vào tháng tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG