Đường dẫn truy cập

Nhìn qua các nước có mức nô lệ cao


Nhìn qua các nước có mức nô lệ cao

Quỹ Walk Free có trụ sở ở Australia đã đúc kết một bảng xếp hạng chỉ số 162 nước theo thứ tự mức độ nô lệ hiện đại. Các nước sau đây đứng đầu danh sách, theo thứ tự về dân số.
  1. Mauritania: Chủ yếu là hình thức nô lệ “chattel” trong đó người lớn và trẻ em bị coi là “thuộc toàn quyền sở hữu của chủ.”
  2. Haiti: Mức độ cao về nghèo khó góp phần vào “restavek” - tức là trẻ em nghèo bị đưa vào làm việc cho các gia đình giàu có.
  3. Pakistan: Kinh tế yếu kém, an ninh xấu và dân số gia tăng góp phần vào tình trạng gia tăng trẻ em làm nô lệ và lao công phải làm việc để gán nợ.
  4. Ấn Ðộ: Các vấn đề gồm lao động để gán nợ từ thế hệ này qua thế hệ khác, lao động trẻ em, khai thác tính dục và hôn nhân cưỡng bách.
  5. Nepal: chủ yếu là lao động cưỡng bách và làm những công việc có liên quan đến cưỡng bách tính dục. Nước này là điểm trung chuyển và nơi đến của nô lệ hiện đại.
XS
SM
MD
LG