Đường dẫn truy cập

Người ủng hộ ông Bạc Hy Lai biểu tình

Xem thêm

Người phụ nữ hùng hổ nhất trong đoàn biểu tình trước tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.
1

Người phụ nữ hùng hổ nhất trong đoàn biểu tình trước tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Công an Trung Quốc kéo một phụ nữ ra khỏi tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Biểu ngữ của bà này có từ “bất công.”
2

Công an Trung Quốc kéo một phụ nữ ra khỏi tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Biểu ngữ của bà này có từ “bất công.”

Công an được triển khai trước tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.
3

Công an được triển khai trước tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Công an được triển khai trước tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.
4

Công an được triển khai trước tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG