Đường dẫn truy cập

Người Kuwait bỏ phiếu bầu Quốc hội mới


Cử tri Kuwait ngồi chờ tại 1 trạm bỏ phiếu ở Rumaithiya, Kuwait, 27/7/2013
Cử tri Kuwait ngồi chờ tại 1 trạm bỏ phiếu ở Rumaithiya, Kuwait, 27/7/2013
Ngày thứ Bảy, cử tri tại Kuwait đi bỏ phiếu bầu một Quốc hội mới. Đây là lần bầu cử thứ ba tại vương quốc Ả Rập này kể từ cuộc nổi dậy “Mùa Xuân Ả Rập” vào năm 2011.

Các cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội mới gồm 50 ghế để thay thế cơ quan lập pháp được bầu lên vào tháng 12. Một tòa án đã phán rằng cuộc bầu cử trước đây có sai sót.

Các tổ chức Hồi Giáo chính và một số thành phần đối lập cho biết sẽ tẩy chay cuộc bầu cử ngày thứ Bảy, để phản đối hệ thống bầu cử mới được ban hành năm ngoái.

Tiểu vương Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, giảm bớt số phiếu bầu mỗi công dân có thể bỏ được trong cuộc bầu cử Quốc hội từ 4 xuống còn 1.

Các tổ chức đối lập nói điều này làm lợi cho các người ủng hộ tiểu vương được Tây phương tán trợ và sẽ ngăn phe đối lập không chiếm được đa số tại Quốc hội.

Các người ủng hộ nói biện pháp này nhằm ngăn ngừa những bế tắc chính trị.

Hệ thống chính trị Kuwait giàu dầu mỏ là một trong những hệ thống cởi mở nhất tại vùng Vịnh nhưng gia đình al-Sabah cầm quyền kiểm soát tất cả những chức vụ quan trọng nhất trong chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG