Đường dẫn truy cập

Nghị quyết Hội nghị T/Ư 7 nhấn mạnh kiểm soát quyền lực


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7, tháng 5/2018
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7, tháng 5/2018

Một hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc hôm 12/5 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm “giải pháp kiểm soát quyền lực” và chống “chạy chức, chạy quyền, thân quen”.

Nghị quyết về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp” đã được ban hành trong hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa kết thúc sau 6 ngày họp ở Hà Nội.

Dẫn lại bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, các báo Việt Nam cho hay nghị quyết của trung ương đảng nhắm đến một loạt mục tiêu quan trọng, trong đó điểm nhấn là “đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ”.

Nghị quyết cũng yêu cầu phải có “phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác”, bên cạnh đó là “có cơ chế tạo động lực”, tuy không đi kèm các chi tiết nhưng dường như hàm ý nhắc đến chế độ lương, thưởng hoặc thăng tiến xứng đáng.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7, ông Trọng cho rằng các điều nêu trên là một phần của các giải pháp “đấu tranh ngăn chặn sự tha hoá quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên”.

Để đạt mục tiêu, vẫn theo thông tin trên báo chí trong nước, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực theo nguyên tắc “mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ” bằng cơ chế và “quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm”.

Một đoạn trích trong phát biểu của vị tổng bí thư nhấn mạnh: "Cụ thể hoá để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp".

Báo chí đưa tin rằng trong nửa cuối của nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương khoá 12 sẽ phấn đấu “hoàn thành một bước” việc thể chế hoá, cụ thể hoá nghị quyết thành “các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước” về công tác cán bộ, nhắm đến kiện toàn tổ chức bộ máy “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Song song với công việc kể trên, Tổng Bí thư Trọng yêu cầu đảng phải “phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh” các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

Người đứng đầu đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hàng chục năm qua cũng khẳng định đảng “kiên quyết huỷ bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ”.

(Người Lao Động, Công an Tp.HCM, VOV)

VOA Express

XS
SM
MD
LG