Đường dẫn truy cập

Ebola – Mục tiêu sách lược về Ebola của Hoa Kỳ


4 mục tiêu chính của sách lược Hoa Kỳ về Ebola

  • Kiểm soát dịch bệnh ở nguồn bệnh tại châu Phi
  • Giảm thiểu tác động thứ phát, kể cả việc làm giảm bớt thiệt hại kinh tế, xã hội và chính trị trong khu vực
  • Tham gia và phối hợp với một cử toạ toàn cầu lớn hơn
  • Củng cố hạ tầng cơ sở về an ninh y tế toàn cầu trong và ngoài khu vực
XS
SM
MD
LG