Đường dẫn truy cập

Ngư dân tại Masinloc, Philippines

Xem thêm

Chợ cá ở Masinloc, Philippines. (D. Schearf/VOA)
1

Chợ cá ở Masinloc, Philippines. (D. Schearf/VOA)

Chợ cá ở Masinloc, Philippines. (D. Schearf/VOA)
2

Chợ cá ở Masinloc, Philippines. (D. Schearf/VOA)

Ngư dân ở Masinloc, Philippines. (D. Schearf/VOA)
3

Ngư dân ở Masinloc, Philippines. (D. Schearf/VOA)

Một số ngư dân định lên đường đến bãi cạn Scarborough. (D. Schearf/VOA)
4

Một số ngư dân định lên đường đến bãi cạn Scarborough. (D. Schearf/VOA)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG