Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo chỉ lo cho an nguy của … cái ghế


Chiến dịch đốt lò của Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước, Nguyễn Phú Trọng, có sẽ giúp làm trong sạch bộ máy lãnh đạo CSVN?
Chiến dịch đốt lò của Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước, Nguyễn Phú Trọng, có sẽ giúp làm trong sạch bộ máy lãnh đạo CSVN?

Tạp chí của Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCH TƯ đảng CSVN) vừa đăng bài “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông (1). Ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ hiếm người biết này đang là Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận của BCH TƯ đảng CSVN.

Xét về tổng thể, bài viết của ông Thông không có gì mới. Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận của BCH TƯ đảng CSVN tiếp tục lập lại điều mà các đồng chí đồng đảng với ông đã nhai tới, nhai lui nhưng chưa nhuyễn nên không nuốt được: Đang có sự suy thoái về tư tưởng chính trị trên diện rộng trong nội bộ đảng, sự suy thoái này khiến cả cá nhân lẫn tổ chức đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có thể dẫn tới hệ quả là đảng viên tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực thù địch, phản bội lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của đảng.

***

Cuối năm 2016, BCH TƯ đảng CSVN khóa 12 ban hành Nghị quyết 4, xác định chín biểu hiệu giúp nhận diện các cá nhân và tổ chức đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

- Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

- Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

- Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng. Thổi phồng khuyết điểm của đảng, nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo đảng, nhà nước.

- Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang. Đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an. Xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Chia rẽ quân đội với công an. Chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

- Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập. Vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá đảng và nhà nước.

- Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước. Thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của đảng. Cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng.

- Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với đảng và nhà nước.

***

Dựa theo các biểu hiện mà Nghị quyết 4 của BCH TƯ đảng CSVN đã liệt kê thì Thượng tướng Trần Việt Tân và Trung tướng Bùi Văn Thành, cùng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an rất vững vàng về “tư tưởng chính trị”, không nằm trong nhóm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây nguy hại cho đảng.

Tướng Tân, tướng Thành – những sĩ quan an ninh, cảnh sát cả đời săn tìm, trừng trị những cá nhân, tổ chức chống phá sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN tại Việt Nam, không chỉ luôn miệng thề thốt mà còn dặn dò toàn ngành không được ngưng nghỉ trong việc “duy trì an ninh, giữ gìn ổn định chính trị”, mới được xác định là những người hậu thuẫn cho Vũ “Nhôm” thâu tóm công thổ, công sản và bị khởi tố vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tương tự, ngay cả khi đối diện với công lý, tướng Vĩnh, tướng Hóa – những sĩ quan cảnh sát cao cấp, mới bị phạt tù hồi tháng rồi vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, sắp đặt, hỗ trợ cho Công ty Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) tổ chức đánh bạc trên toàn quốc – vẫn không bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ, dẫu vô lương, bất tài nhưng họ là những cá nhân hết sức vững vàng về “tư tưởng chính trị”. Trong lời cuối cùng, ông Vĩnh xin lỗi đảng trước, kế đó là xin lỗi chính phủ, ngành công an, nhân dân là đối tượng cuối cùng mà ông gửi lời xin lỗi (4), còn ông Hóa thì bày tỏ lòng biết ơn sự nuôi dưỡng của đảng và khẳng định ông chỉ còn trái tim mang dòng máu cộng sản (5)!

20 ông tướng của cả công an lẫn quân đội nhận đủ thứ hình thức kỷ luật trong thời gian vừa qua, kể cả bị phạt tù đều có hai điểm chung: Rất vững vàng về “tư tưởng chính trị” nên được đảng tín nhiệm, nâng đỡ và vì vậy rất càn rỡ. Cho dù sự càn rỡ ấy gây ra đủ thứ tai họa cho kinh tế, xã hội, an ninh quốc gia nhưng hình phạt dành cho họ hoàn toàn không tương xứng với hậu quả và lý do chính là vì sự trung thành của họ với đảng không… suy giảm. Chẳng hạn dù là nhân vật chính trong việc xóa sổ ba phi trường quân sự (Gia Lâm, Long Biên, Cát Bi), khiến nhiều mảnh đất quốc phòng bị đổi chủ, Thượng tướng Phương Minh Hòa, cựu Ủy viên BCH TƯ Đảng CSVN, cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cựu Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân chỉ bị cảnh cáo!

Nhìn rộng hơn, việc kỷ luật 60 cá nhân do BCH TƯ Đảng CSVN giảnh quyền quản lý, định đoạt công tội trong thời gian vừa qua cũng thế. Nếu không luôn miệng khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin như kim chỉ nam, không tụng ca tư tưởng Hồ Chí Minh, không thề chống “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập”, phát triển xã hội dân sự,… đến cùng, họ sẽ không thăng tiến nhanh, trong tay sẽ không nhiều quyền lực đến vậy và tất nhiên hậu quả do họ gây ra cho kinh tế, xã hội không trầm trọng tới như thế.

***

Nước có thể tàn, dân có thể mạt nhưng bất kể thế nào thì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng vẫn là yêu cầu hàng đầu. Để được như thế, lựa chọn – sắp đặt những cá nhân trung với đảng, bất kể tư cách, năng lực ra sao vẫn là tiêu chuẩn bất biến. Vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc, vẫn là thứ yếu, làm sao để đảng trường trị mới là chính yếu!

Lấy “nhạy cảm” để biện bạch cho việc từ chối công bố tờ khai tài sản của các viên chức nằm trong diện phải kê khai tài sản cho toàn dân giám sát, để gạt bỏ các biện pháp xử lý những tài sản mà viên chức các cấp không thể đưa ra được giải trình hợp lý về nguồn gốc khỏi Luật Phòng – chống tham nhũng mới… chỉ ra một điều hết sức đơn giản: Giới lãnh đạo đảng CSVN chỉ “cảm” được chuyện đảng viên bất trung, nguy hại cho vị thế của họ, còn những phạm trù khác như độc lập, công bằng, dân chủ, văn minh, ấm no, hạnh phúc vẫn chỉ là nói cho vui chứ chưa “cảm” được.

Chú thích

(1) http://www.tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/dau-tranh-ngan-chan-day-lui-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-trong-dang-117300

(2) http://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/dang-chi-ro-9-bieu-hien-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-662181.html

(3) http://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/dang-chi-ro-9-bieu-hien-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-662181.html

(4) https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/loi-sau-cung-ong-phan-van-vinh-muon-mai-mai-noi-xin-loi-dang-nganh-cong-an-c46a1007843.html

(6) https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nguyen-thanh-hoa-tao-hoa-cho-bo-nao-be-nhung-tham-vong-qua-lon-c46a1007507.html

(7) http://soha.vn/59-can-bo-dien-trung-uong-quan-ly-bi-thi-hanh-ky-luat-20181123163841981.htm

  • 16x9 Image

    Trân Văn

    Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (Cộng tác viên, Phóng viên, Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn) của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG