Đường dẫn truy cập

Làm thế nào để giúp đỡ nạn nhân bão Sandy


Làm thế nào để giúp đỡ nạn nhân bão Sandy

Tình nguyện viên:

Văn Phòng Thị Trưởng NYC:
https://twitter.com/NYCMayorsOffice/status/263293376592502784

Cứu trợ New Jersey:
Liên hệ: 1-800-JERSEY-7 (1-800-537-7397) hoặc 609-775-5236 và 908-303-0471

Ðóng góp:

Food Bank của New Jersey: http://www.njfoodbank.org/
Liên lạc: (908) 355 - FOOD (3663), ext. 243

Quỹ Thị trưởng NYC:
https://www.nyc.gov/html/fund/html/donate/donate.shtml

Hội Chữ Thập Ðỏ: http://www.redcross.org/
Liên hệ: 1-800-RED-CROSS hoặc 1-800-733-2767
Nhắn tin: REDCROSS đến 90.999 để đóng góp $10

Food Bank của Thành phố New York: http://www.foodbanknyc.org/
Nhắn tin: FBNYC đến 50.555

Habitat for Humanity: http://www.habitat.org/
Liên hệ: 1-800-HABITAT (422-4.828)

Facebook Dự án 'Restore the Shore': https://www.facebook.com/RestoreTheShoreProject

Humane Society of the United States: http://www.americanhumane.org/about-us/donate/
Liên lạc: 866-242-1877
Nhắn tin: HUMANE đến 80888
XS
SM
MD
LG