Đường dẫn truy cập

Cấu trúc 'không thể không'


Kính gửi chương trình Anh ngữ Sinh động, vui lòng cho em biết cách nói câu "Anh không thể không yêu em" bằng tiếng Anh. Rất cảm ơn, Nguyên.

Dear Nguyen:

Thanks for your query. You asked how one can translate into English the double negative structure "Anh khong the khong yeu em." Elvis Presley helped you in his song "I can't help falling in love (with you)," written by George Weiss, Hugi Peretti and Luigi Creatore. Go to Google and type in the name of this song, then you can listen to the whole song adapted from the French song "Plaisir d'amour." Also, below is an explanation of the uses of Can't help + v-ing, and examples. Good luck to your English studies.

Can’t (help) but + infinitive (without to) (=buộc lòng phải, không còn cách nào khác); can’t help but + v-ing (không thể nào đừng được, không nhịn được) khác nhau thế nào?

A. Những Trường Hợp Can’t but / Can't help but:

1. But trong trường hợp làm preposition nghĩa là “only” hay “except”:

We had but a single bullet left=chúng tôi chỉ còn một viên đạn cuối cùng (but=only).
There’s no one here but me.=Chỉ còn tôi có mặt ở đây. [but=except]

2. Can’t but + verb (without to): formal

If we are attacked with violence, we can’t but respond with violence.=nếu ta bị kẻ khác hành hung thì buộc lòng ta phải đáp lại bằng sự hung bạo.
I can’t but admire his courage.=tôi không thể không cảm phục lòng dũng cảm của anh ta.
Her parents live nearby, so she can’t help but go there on weekends.=Ba má cô ở gần nên cuối tuần nào cô cũng phải đến thăm cha mẹ.
She couldn’t help but follow him into the big department store.=cô ta không còn cách nào khác hơn là theo anh ta vào tiệm bách hóa lớn.

B. Can’t help + v-ing (không nhịn được)

I can’t help thinking of her=Ðầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ta. [I can’t avoid not to think of her.] (=I can’t but think of her.)

He looked so funny that we could not help laughing [Anh ta trông buồn cười quá nên chúng tôi không nhịn cườí nổi.]

We can’t help admiring his courage.=chúng tôi không thể không cảm phục lòng dũng cảm của anh ta. (So sánh với câu trên we can’t (help) but + admire his courage)

Tóm lại: Sau can’t help, động từ theo sau ở verb-ing (không nhịn được, không đừng được): I couldn’t help laughing.=I couldn’t help NOT to laugh. Some people avoid using can’t help but. Use can’t but + verb (without to) or can’t help + verb+ing when you are compelled to do something, or can’t avoid doing it, even if you don’t want to.

I can’t help but wonder what I should do next. (tôi bâng khuâng không biết làm gì tiếp)

I can’t help wondering what I should do next.

She’s a selfish woman, but somehow you can’t help liking her. (Tính cô ta ích kỷ nhưng dù bạn không muốn, bạn cũng mang lòng mến cô ta.
Sorry, I couldn’t help overhearing what you said. (Xin lỗi, tôi không thể tránh không nghe chuyện hai người bàn với nhau).

Can’t help but + verb (infinitive without to)
Can’t help + V-ing=không nhịn được

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG