Đường dẫn truy cập

Quốc hội Kazakhstan ủng hộ trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống


Tổng thống Nazarbayev, 70 tuổi, đã cai trị Kazakhstan từ khi phần đất này trở thành một quốc gia độc lập
Tổng thống Nazarbayev, 70 tuổi, đã cai trị Kazakhstan từ khi phần đất này trở thành một quốc gia độc lập

Quốc hội Kazakhstan đã chấp thuận việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Nursultan Nazarbayev cho tới năm 2020.

Tổng thống Nazarbayev sẽ khỏi phải tái tranh cử vào năm 2012 nếu cuộc trưng cầu dân ý được cử tri chấp thuận.

Quốc hội đã biểu quyết ngày hôm nay sau khi nhận được thỉnh nguyện thư ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý với chữ ký của 5 triệu người, tương đương với phân nửa tổng số cử tri.

Hoa Kỳ nói rằng cuộc trưng cầu dân ý này là “một thoái bộ của dân chủ”.

Tổng thống Nazarbayev, 70 tuổi, đã cai trị Kazakhstan từ khi phần đất này trở thành một quốc gia độc lập.

Nếu ông Nazarbayev nắm quyền cho đến năm 2020, ông sẽ cai trị Kazakhstan trong 3 thập niên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG