Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt increment và increase


Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt increment và increase
Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt increment và increase

Chào VOA! Các anh/chị có thể giải thích giùm em sự khác nhau giữa increment và increase về mặt ý nghĩa, tình huống sử dụng được không ạ. Cám ơn!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA.

Bạn hỏi nghĩa và cách dùng hai chữ increase và increment.

* Increase có thể là noun và verb. Nếu là noun, phát âm nhấn vào vần đầu /ín-krì:s/; nếu là động từ, nhấn vào vần hai /ìn-krí:s/. Tính từ của increase là increasing.

* Increment /ín-krờ-mầnt/ là noun mà thôi. Tính từ của increment là incremental.

Nghĩa:

Increase là gia tăng về số lượng hay phẩm chất.

- There is a sharp increase in drug use=Số người lạm dụng độc chất gia tăng nhiều.

- The number of burglaries in the city seems to be on the increase=Những vụ ăn trộm trong thành phố dường như tăng thêm.

(Trong những thí dụ sau đây, increase là verb):

- I increased my offer to $100=Tôi trả giá thêm lên tới $100.

- The company has increased its workforce by 10%=Công ty đã tăng số nhân viên của hãng thêm 10 phần trăm.

- Prices have increased by 3%=Giá cả tăng thêm 3%.

- Travel increases one’s knowledge=Ði một ngày đàng học một sàng khôn.

- The membership increases 50%=Số hội viên tăng gấp rưỡi.

Increment=increase in number, value or amount, especially one of a series of increases: tăng thêm số lượng, giá trị hay lượng, nhưng từng đợt hay định kỳ.

- The tickets are printed in 50-cent increments (for example: 50 cents; $1.00, $1.50, $2.00, etc…)=Vé in ra tăng thêm 50 cents mỗi vé, nghĩa là vé thấp nhất 50 cents rồi cứ mỗi vé cao hơn tăng thêm 50 cents mỗi vé.

- The company’s workers receive an annual 5-percent increment on their salary=Nhân viên được tự động tăng 5 phần trăm mức lương hàng năm.

- Your annual salary will be $20,000 with yearly increments of $1,500 for transportation expenses=Lương năm của anh sẽ là 20 ngàn dollars cộng thêm $1,500 hàng năm cho chi phí di chuyển.

- There will be a $100 increment in rent beginning next month=Bắt đầu từ tháng sau, tiền nhà sẽ tăng thêm $100.

=> Increase và increment đều có nghĩa là tăng nhưng increment có nghĩa tăng (thường là lương) từng đợt, tăng đều đặn và tự động (regular and automatic additions).

Chúc bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG