Đường dẫn truy cập

'Improve yourself' và 'improve by yourself'


'Improve yourself' và 'improve by yourself'
'Improve yourself' và 'improve by yourself'

Chào chương trình! Tôi muốn dịch câu: "cố gắng hết sức để phát triển bản thân bạn" tôi có thể dịch thế này không "Try my best to improve yourself" hay "Try my best to improve myself" hay "Try my best to improve by yourself" hay "Try my best to improve by myself". Nếu có khác thì các câu trên khác nhau ở điểm nào? Mong hồi âm của chương trình. Cảm ơn!

Dear VOA reader:

Câu "Cố gắng hết sức để phát triển bản thân bạn" có thể dịch như sau:

(1) "Try your best to improve yourself" [dùng để nói với 1 người khác]

(2) "I'll try my best to improve myself"

(3) "One should try one's best to improve oneself"

Among the four examples you gave, only the second is correct, if you add the subject "I". In English writing, "agreement" governs; that is, what follows the subject must agree with it: I/myself; you/yourself; he/himself; she/herself; we/ourselves; you (plural)/yourselves; they/themselves.

Trong 4 ví dụ bạn đưa ra, chỉ có cái thứ 2 là đúng, nếu bạn thêm chủ từ "I" vào đầu câu. Trong văn viết tiếng Anh, các cặp sau đây phải đi chung với nhau: I/myself; you/yourself; he/himself; she/herself; we/ourselves; you (plural)/yourselves; they/themselves.

Note: There is a difference in meaning between "improve yourself" (trau giồi bản thân), and "improve by yourself" (tự mình trau giồi bản thân mà không nhờ ai giúp).

Lưu ý: "improve yourself" (trau giồi bản thân) khác với "improve by yourself" (tự mình trau giồi bản thân mà không nhờ ai giúp).

Good luck to your Engish studies.

PS: A quote liên quan đến "try": "Try and fail, but don't fail to try" - Stephen Kaggwa

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG