Đường dẫn truy cập

Hong Kong tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn

Số người tham gia tưởng niệm biến cố Thiên An Môn dường như đông đảo hơn trong những năm gần đây vì có những người ở Hoa Lục du hành sang Hong Kong cũng tham dự
Xem thêm

Hàng vạn người dự đêm đốt nến tại Công viên Victoria ở Hong Kong hôm 4/6/12 đánh dấu năm thứ 23 quân đội Trung Quốc đàn áp phong trào dân chủ ở Bắc Kinh
1

Hàng vạn người dự đêm đốt nến tại Công viên Victoria ở Hong Kong hôm 4/6/12 đánh dấu năm thứ 23 quân đội Trung Quốc đàn áp phong trào dân chủ ở Bắc Kinh

Các sinh viên dự đêm đốt nến tại Công viên Victoria 4/6/12
2

Các sinh viên dự đêm đốt nến tại Công viên Victoria 4/6/12

Hàng vạn người dự đêm đốt nên tưởng niệm biến cố Thiên An Môn tại Công viên Victoria
3

Hàng vạn người dự đêm đốt nên tưởng niệm biến cố Thiên An Môn tại Công viên Victoria

Đêm đốt nến tại Công viên Victoria đánh dấu năm thứ 23 quân đội Trung Quốc đàn áp phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Bắc Kinh
4

Đêm đốt nến tại Công viên Victoria đánh dấu năm thứ 23 quân đội Trung Quốc đàn áp phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Bắc Kinh

Tải thêm

XS
SM
MD
LG