Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Chuyển câu emphatic sang normal


Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill.
Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Hỏi: Dear chú Phạm Văn. Trong bài học 324, có đoạn văn sau đây của Thủ tướng Churchill: (Emphatic) “Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.” Chú vui lòng cho biết nếu câu này viết lại theo dạng normal thì viết như thế nào ạ? Giả sử cháu nói như sau với cùng ý trên thì có sai không ạ? Normal: There has never been in the field of human conflict, so many was owed to so few. Emphatic: Never has there been in the filed of human conflict, so many was owned to so few. Thú thật là khi đọc câu của ông Churchill, cháu hoàn toàn không thể hiểu nổi cho đến khi đọc câu dịch của chú! Rất mong nhận được câu trả lời của chú sớm nhất. Cám ơn chú nhiều.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA. Bạn thắc mắc về một điểm trong Anh Ngữ Sinh Ðộng bài 324 về câu nói của thủ tướng Anh Winston Churchill và hỏi nếu nói thông thường thì câu đó viết thế nào.

Xin lập lại câu của Churchill:

Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. (Chưa bao giờ trong địa hạt xung đột của con người mà có biết bao triệu người chịu ơn một số ít người nhiều như vậy.)

(Ý nói về toàn dân Anh chịu ơn một số ít phi công Hoàng gia (Royal Air Force pilots) đã chận đứng phi công Ðức bay sang oanh tạc London và những vùng khác ở Anh quốc).

Ðiểm then chốt trong lối dùng chữ của Churchill là ba chữ so much, so many và so few và never đứng đầu câu cần inversion.

Ðây là câu nói emphatic style mục đích để gây ấn tượng mạnh nơi người nghe nên trạng từ phủ định never đứng ở đầu câu và trợ động từ was đứng trước hai adverb so much.

Phân tích: much dùng làm adverb; động từ was owed ở passive voice. Owe something to somebody: chịu ơn ai. Many: đây nói về nhiều triệu dân Anh chịu ơn những phi công Hoàng gia đã bắn hạ những máy bay Ðức sang dội bom ở London.

Few: đây chỉ số ít những phi công Hoàng gia.

Nếu nói thông thường:

(a) In the field of human conflict so much was never owed by so many to so few. (dùng passive voice)

(b) In the field of human conflict so many never owed so much to so few. (dùng active voice)

Nếu dùng “There was” (There là dummy subject):

- Never in the field of human conflict was there so much owed by so many to so few (emphatic).

- In the field of human conflict there was never so much owed by so many to so few (normal).

Trong hai câu trên much dùng như một adverb.

Câu của bạn:

Normal: There has never been in the field of human conflict, so many was owed to so few.

Trong câu này chữ many phải đổi thành much và viết lại là:

- There has never been in the field of human conflict so much was owed by so many to so few (lối nói normal).

Much làm adverb modifying was owed

Câu thứ hai nhấn mạnh của bạn: Never has been in the field of human conflict, so many was owed to so few.

Tương tự như câu normal của bạn, many trong câu này không đúng văn phạm: phải dùng much làm adverb cho was owed. Và viết lại như sau:

- Never has there been in the field of human conflict, so much was owed by so many to so few.

Much là adverb modifying động từ owe (chịu ơn hay nợ) ở passive voice.

Nhưng nếu phân tích quá kỹ về văn phạm thì ta đã bỏ quên mất lối nói inversion rất hay của Churchill.

--Chúc bạn mạnh tiến--

XS
SM
MD
LG