Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Nghĩa của 'to be set in one's ways'


Hỏi: Xin chào VOA, Lúc em làm bài tập tiếng anh có một câu bài tập thế này nhưng em không hiểu:

Many old people don't like change. They are very set in their.....

a.life b.habits c.routines d.ways

Em không biết chọn đáp án nào và cũng chưa nhìn thấy cấu trúc "to be set in" bao giờ. Vậy nên em mong anh chị giải đáp giúp em câu này và ý nghĩa cũng như cách dùng của cấu trúc kia.

Em xin cảm ơn.

Trả lời: Ðây là một câu hỏi trắc nghiệm. Thường thì là bạn chỉ nên để ra 1 phút để trả lời, nghĩa là bạn phải biết nghĩa của khóm từ dùng làm thành ngữ này.

Trong câu này có những clues (đầu mối) giúp bạn tìm câu trả lời đúng:

1) Many old people

2) Don’t like change

3) Are very set in

Ba đầ mối ở trên gợi ý cho biết những người cao tuổi thường vì thói quen lâu năm, khó thay đổi.

Idiom “to be set in one’s ways” có nghĩa như ương ngạnh, cứng đầu, bướng bỉnh (stubborn), không chịu thay đổi nếp sống đã quen. Do kinh nghiệm hay do tuổi tác, một số người cao tuổi quen làm một số việc lâu ngày, không muốn thay đổi, không muốn thử điều gì mới.

Ví dụ:

- My grandfather is so old and set in his ways that he’ll never eat something new.

Ông tôi già và cứng đầu đến nỗi ông không bao giờ chịu ăn một món gì mà ông chưa quen.

- If you weren’t so set in your ways, you’d be able to understand young people better.

Nếu ông không quá ương bướng thì ông có thể hiểu lớp trẻ hơn.

Nếu bạn dùng một cuốn tự điển tốt như Longman Advanced American Dictionary 2nd edition, và tra chữ set thì ở trang 144 bạn cũng thấy giảng nghĩa thành ngữ “be set in your ways” là “to be used to things in a particular way and not willing to change,” và cho ví dụ: He’s so set in his ways. He’ll never try it.

Tuy một cuốn từ điển tốt cũng giải thích những idioms, nhưng bạn nên tra một cuốn từ điển chuyên về idioms thì tiện hơn.

Idioms dùng với từ “set” có khá nhiều. Cuốn tự điển thành ngữ của Richard Spears dành hơn 3 trang liệt kê 94 idioms với động từ “set” trong đó có “set in one’s ways” ở trang 536.

Adam Makkai. A Dictionary of American Idioms, 4th ed. Barrons: Hauppauge, NY, 2004. Cuốn của Makkai giá thấp hơn: $16.99, mỏng hơn và dễ dùng hơn nhưng không kỹ bằng cuốn của Spears. Có thể mua sách cũ trên Amazon.com.

Nếu có Ipad hay smart phone bạn có thể tìm nghĩa một idiom trong một trong hai mạng sau đây:

http://idioms.thefreedictionary.com

Cambridge Dictionaries Online

--Chúc bạn mạnh tiến--

XS
SM
MD
LG