Đường dẫn truy cập

Hiệp định buôn bán võ khí


Hiệp định buôn bán võ khí

- Có mục đích tạo ra một thị trường giao dịch công bằng cho các cuộc chuyển giao võ khí
- Sẽ đòi hỏi tất cả những nước xuất khẩu thoả thuận về các tiêu chuẩn tương tự
- Sẽ lấp chỗ trống trong nỗ lực ngăn chặn buôn lậu võ khí
- Sẽ không cấm hay ngăn cản việc xuất khẩu bất cứ loại võ khí nào.
- Sẽ không gây phương hại tới quyền tự vệ hợp pháp mà nhà nước cho phép.
- Không nước nào có thể bị bó buộc tham gia hiệp định này.

Nguồn: UNODA
XS
SM
MD
LG