Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt ago, since và for


Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt ago, since và for

VOA cho tôi hỏi có dùng "since two years ago" được không? Xin cảm ơn chương trình Hỏi đáp Anh ngữ.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA.

Bạn hỏi dùng nhóm chữ “since two years ago” được không. Xin trả lời: Không. Nhưng có thể dùng “since 2009” hay “two years ago”.

Bên dưới là tóm tắt cách dùng ba chữ ago (cách đây…); since (kể từ); và for (trong). Thường dùng "ago" với thì quá khứ đơn simple past; thường dùng "since" với perfect tense; cỏn "for" có thể dùng với mọi thì.

* Ago thường dùng với thì quá khứ đơn simple past trong quá khứ chỉ một hành động đã chấm dứt cách đây một thời gian.

- Ten years ago=Trước đây 10 năm

- Not along ago=Cách đây không lâu

- Her husband died 10 years ago=Chồng bà mất cách đây 10 năm.

- I had my keys a minute ago, and now I can’t find them=Vừa mới cầm chùm chìa khóa mà bây giờ đâu mất rồi. (Chú ý: ago không dùng với thì present perfect)

- She phoned a few minutes ago=Cô ấy gọi điện thoại cách đây vài phút.

- Where’s your brother? -- He was playing outside ten minutes ago=Em con đâu rồi?-- Cách đây 10 phút, nó còn chơi ở ngoài sân (was playing ở thì past progressive).

- My grandfather died three years ago=Ông tôi mất cách đây 3 năm.

=> dùng ago chỉ chỉ một chuyện xảy ra “cách hiện tại một thời gian thường rõ rệt.”

* Since: bao lâu rồi, tính từ một thời điểm trong quá khứ tới hiện tại. Dùng với thì perfect tense, thường là present perfect.

- How long have you been studying English?=Bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi?

--- [Nếu bạn học tiếng Anh được 5 năm rồi, và bây giờ năm 2011 bạn vẫn còn học, vậy bạn bắt đầu học năm 2006.] Bạn nói: I’ve been studying English since 2006.

--- Hay: I began studying English 5 years ago”. Tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây 5 năm.

- I’ve been doing a new job since January 2011.

- I began my new job 6 months ago (bây giờ là tháng 6, 2011).

- I haven’t eaten since breakfast=Từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết.

- How long ago did we last see you?=Lần cuối mình gặp nhau bao giờ nhỉ?=How long is it since I last saw you?

=> Thường chỉ dùng một trong hai chữ, hoặc ago, hoặc since. Dùng ago thường với thì simple past với nghĩa cách đây: khoảng thời gian + ago. Dùng since với thì present perfect từ một thời điểm được nói rõ trong quá khứ đến bây giờ (since yesterday, since 2005, since January).

* For (=trong): dùng for khi muốn tả một thời gian nhưng không nhất thỉết nói rõ bắt đầu hay chấm dứt khi nào ở quá khứ:

- My parents will be staying with us for two weeks=Ba má tôi sẽ tới ở chơi trong hai tuần.

=> Khi dùng for với thì present perfect để diễn tả khoảng thời gian chấm dứt lúc đang nói: I’ve been waiting for two hours=Tôi chờ trong hai tiếng đồng hồ (khi tôi nói câu này thì tôi đã chờ hai tiếng đồng hồ). Dùng for ở mọi thì. So sánh hai câu: He died three years ago=Ông ta chết cách đây 3 năm. [bây giờ là 2011; ông chết cách đây ba năm: 2008. Nếu dùng for:

- He was ill for three years before he died=(Ông bịnh trong 3 năm rồi chết) (Ông bịnh từ 2005 đến 2008 là năm ông chết).

Chúc bạn tiến bộ trong việc trau giồi Anh ngữ.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG