Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt even though, even if, although và though


Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt even though, even if, although và though
Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt even though, even if, although và though

VOA cho em hỏi về cách phân biệt khi sử dụng các từ sau đây: 1. Even though, Even If, Although và Though. 2. Is about to và is going to. Em xin cảm ơn ạ.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến VOA.

Even though, Even if, Although và Though:

Trong tiếng Việt, khi ta muốn nói mặc dù, dẫu, hay tuy, ta dùng liên từ (conjunction) although hay though để diễn tả hai ý tương phản:

Although/though: (conjunction liên từ) (thường bắt đầu một mệnh đề diễn tả một ngạc nhiên hay tương phản với mệnh đề chính):

(a) Although I don’t like him, I admit that he’s a good manager=Dẫu tôi không ưa ông ta, tôi phải công nhận ông là một quản lý giỏi. (Có thể thay although bằng though trong câu này)

(b) I enjoyed the movie, though I thought it was too long=Tôi thích cuốn phim nhưng tôi nghĩ nó quá dài. (Có thể thay though bằng although trong câu này)

(c) Though she’s retired, she’s still very active=Tuy bà ấy đã về hưu mà còn hoạt động. (Thay though bằng although cũng không đổi nghĩa trong thí dụ này. Though là một liên từ conjunction.)

Vậy nếu dùng làm liên từ thì although hay though thường bắt đầu một mệnh đề, có khi đứng đầu câu (như câu (a) hay giữa câu như câu (b)).

Though:

- Though he is poor, he is happy=Anh ta dẫu nghèo mà vui. (Có thể viết "Poor though he is, he is happy." Câu này không thể thay though bằng although được.)

- Though còn làm một trạng từ, và trong trường hợp này though hay đứng cuối câu: I am busy today. We could meet tomorrow, though (adverb)=Hôm nay tôi bận. Tuy nhiên, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau.

- Though/although có thể thay bằng but, nghĩa không thay đổi: (Al)though he hadn’t eaten for days, he looked strong and healthy=Anh ta không ăn trong nhiều ngày mà trông vẫn khỏe mạnh=He hadn’t eaten for days, but he looked strong and healthy.

* Though có thể đứng đầu câu, giữa câu (nếu là conjunction) hay cuối câu khi là adverb.

* Although là conjunction chỉ đứng đầu hay giữa câu. Không bao giờ đứng cuối câu. Nghĩa hai chữ giống nhau, though thì dùng thường hơn và although khiến câu trang trọng (formal).

Even though=even if:

Nhấn mạnh, ngay dẫu, dẫu rằng, dùng thay thế nhau, diễn tả cùng nghĩa.

- Even though I didn’t know anybody at the party, I had a nice time=Dẫu rằng tôi chẳng gặp ai quen ở buổi tiệc, nhưng tôi rất vui.

- Even if I become a millionaire, I will still work as a librarian=Ngay dẫu rằng tôi thành triệu phú, tôi vẫn đi làm việc như một quản thủ thư viện.

* Usage: Even though bắt đầu một clause có thể ở đầu hay giữa câu. Câu sau even though diễn tả một ngạc nhiên đối với mệnh để chính.

- I haven’t lost any weight, even though I’ve been exercising a lot=Tôi không xuống cân dù rằng tôi tập nhiều.

Xin bấm vào Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt 'is about to' và 'is going to' để xem giải đáp cho câu 2.

Chúc bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG