Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Qui luật về những âm câm (1)


Hỏi đáp Anh ngữ: Qui luật về những âm câm (1)
Hỏi đáp Anh ngữ: Qui luật về những âm câm (1)

Cháu xin hỏi là có quy tắc nào để xác định rằng trong từ nào đó thì âm nào không được phát âm không ạ.

Có một số nhận xét (observations) giúp người học tiếng Anh tránh phát âm sai một số chữ, nhất là những chữ có một mẫu tự câm, gọi là silent letters. Nhưng không có những qui luật giúp ta phát âm tiếng Anh đúng. Muốn biết một chữ phát âm thế nào, nếu chữ đó là tiếng Anh của người Anh (British English), xin vào http://www.howjsay.com. Ðánh chữ muốn tìm vào khung trống, rồi bấm ‘submit’.

Muốn biết cách phát âm một chữ theo giọng Mỹ, xin vào website http://www.merriam-webster.com/dictionary

Sau đây là những nhận xét:

- A câm: aisle, team, spread, boat, head, bread, deaf, meant

- B câm: debt, lamb, bomb, climb, numb, dumb, thumb, crumb, doubt, subtle, plumber, tomb, comb. Nhưng: mb (có phát âm) trong: combine, bombard, crumble

- C câm: Trong những chữ tận cùng bằng “scle”: Thí dụ: muscle; hay bắt đầu bằng "sc" như: scene, science, scissors; và những chữ: blackguard, yatch, indict

- D câm: handkerchief, handbag, grandson, sandwich, landscape, Wednesday, fudge, bridge, ledge

- E câm: great, heist, feud, pie, toe, pirate, more, have, give, serve, bridge, careful, hope, corpse

- F câm (f tận cùng): cliff, stuff, staff, scoff

- GH câm: bought, caught, ought, thought, borough, daughter, height, high, light, might, neighbor, right, straight, through, tonight, weigh

- G câm: gnarl, gnaw, gnome, foreign, straight, though, light, reign, champagne, diaphragm, high, sign

- H câm: ghost, whistle, school, chord, honest, honor, heir, night, hour, Pooh, Khaki, Birmingham, exhaust, Thames, exhibition

- I câm: pail, receive, believe, juice, business, fashion, cushion

- K câm: know, knee, knell, knock, knob, knead, blackguard, knickers, knee, knight. Nhận xét: Những chữ bắt đầu bằng kn, letter k câm. Mở từ điển vần k từ chữ knack (sở trường) cho đến chữ KO knock out (đo ván) là những chữ mà letter k câm.

- L câm: quill, swell, tall, colonel, salmon, psalm, almond, calf, folk, yolk, chalk, calm, talk, should

- M câm: mnemonics (hệ thống giúp trí nhớ)

- N câm: autumn, damn, condemn, column, solemn

- O câm: leopard, jeopardy, people.

- P câm: pneumonia, pseudonym, psalm, receipt, cupboard, corps, pseudo, psychology, psychotherapy, pterodactyl, psychiatrist, coup, raspberry, cupboard. Nhận xét: những chữ bắt đầu bằng psy- không phát âm p và phát âm như /sai/. Chữ cupboard đọc như /kớ-bợđ/.

- R câm: myrrh, diarrhea, iron

- S câm: isle, aisle, viscount, mess, island, debris, bourgeois, Illinois, brass, puss, press

- T câm; often, thistle, fasten, listen, often, mortgage, ballet, rapport, asthma, tsunami, Christmas, castle, soften. depot, potpourri, watch

- U câm: gauge, laugh, guess, guide, build, guild, plague, guest, questionnaire, guitar, catalogue, guilt, tongue, colleague, dialogue

- W câm: windo(w), shadow, answer, write, sword, Greenwich, wrap, Norwich, wrist

- Z câm: jazz, buzz, rendez-vous

- Y câm: prayer, mayor

(Còn tiếp)

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG