Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Tìm hiểu thêm về participles (1)


Hỏi đáp Anh ngữ: Tìm hiểu thêm về participles (1)

Thầy cô vui lòng cho em hỏi. Khi đọc sách em thấy trong câu khi thì người ta viết động tính từ bằng cách V-ing, khi thì V-ed. Em không hiểu cách thành lập này. Hien Bui

Chào bạn Hien Bui,

Nếu tôi hiểu đúng câu hỏi của bạn, có lẽ bạn hỏi cùng một động từ khi thêm đuôi –ing thành present participle; khi thêm đuôi ed (vào động từ thường) thành past participle, cả hai dùng như một tính từ. Hai loại tính từ này khác nhau về cách thành lập và nghĩa.

Tiếng Anh có hai loại phân từ: present participle và past participle.

1. Present participle:

* Muốn thành lập thì thêm đuôi -ing vào động từ; chỉ một hành động đang xảy ra:

- She’s singing=Cô ta đang hát.

- They are mending the wall=Họ đang xây chỗ tường đổ.

- This time tomorrow, I’ll be lying on the beach=Giờ này ngày mai thì tôi đang nằm trên bãi biển.

* Present participle cũng có thể dùng làm một adjective, tính từ, như annoying, gây bực mình:

- She’s the most annoying child I’ve ever met [annoying bổ nghĩa cho child]=Con bé đó là đứa bé gây bực mình nhất mà tôi từng gặp.

- I love the noise of falling rain=Tôi ưa nghe tiếng mưa rơi.

* Có khi present participle dùng trong một adjective clause:

- The man who is standing next to the BMW is my boss. Hay khi rút ngắn đi: The man standing next to the BMW is my boss -> Present participial adjective có tính chủ động: standing (đang đứng).

* Chính tả: Vài nhận xét về gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ing:

- Nếu động từ tận cùng bằng y như annoy, thêm -ing.

- Nếu động từ tận cùng bằng e thì bỏ e trước khi thêm -ing: hope => hoping, make => making, like => liking, move => moving.

- Không bỏ e nếu chữ tận cùng bằng –ee, -oe, hay –ye: see => seeing, canoe => canoeing, agree => agreeing, dye => dyeing (phân biệt: die => dying (chết); dye => dyeing (nhuộm))

- Gấp đôi phụ âm nếu nguyên âm nằm giữa 2 phụ âm ở cuối từ: hop => hopping, stop => stopping, win => winning.

- Không gấp đôi phụ âm cho dù nguyên âm nằm giữa 2 phụ âm ở cuối từ nhưng không nhấn mạnh âm tiết cuối (trọng âm không ở cuối từ): Visit => visiting, open=> opening, offer => offering

- Ngoại lệ: handicap => handicapping.

(Còn tiếp)

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG