Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Indirect speech


Hỏi đáp Anh ngữ: Indirect speech
Hỏi đáp Anh ngữ: Indirect speech

Xin các anh chị ở ban cho em biết trong 2 câu sau thì câu nào đúng nhé & tại sao? Em làm bài kiểm tra, chọn câu 1 là đúng nhưng cô giáo em lại nói câu 2 mới đúng? 1. Can you tell me when you are going to see me? 2. Can you tell me when are you going to see me? Em xin cám ơn. Phạm Lê Dũng

Chào bạn Phạm Lê Dũng:

Cám ơn bạn đã hỏi xem hai câu bạn đưa ra thuộc về indirect speech, câu nào đúng. Chúng tôi không trả lời trực tiếp vì làm vậy e mang tiếng "gà bài" hộ bạn vì mục đích của bài tập, bạn thừa hiểu, là để luyện cho học viên tự làm lấy; hơn nữa, nếu trả lời, e phạm vào thẩm quyền của cô giáo của bạn. Tuy nhiên, cũng nhận xét là những câu thuật lại lời nói của một người khác, tiếng Anh gọi là reported speech hay indirect speech, thường dùng khi nói.

Sau đây là những thí dụ:

- How old are you? -> He asks me how old I am.

- They said, "They've lived here for a long time." -> They said they had lived there for a long time

- Jack said, "He must be guilty." -> Jack said he must have been guilty.

- Peter said, "I may bring someone with me to the party." -> Peter said he might bring someone with him to the party.

- She asked me, "When are we going to leave?" -> She asked me when we were going to leave.

Nhận xét: Vị trí của động từ và chủ từ ở câu trực tiếp, nếu là câu hỏi trong đó có verb + subject, khi sang indirect speech đổi thành subject + verb. Nếu câu trực tiếp dùng present tense thì câu gián tiếp cũng dùng present tense. Nếu câu trực tiếp dùng will thì câu gián tiếp thành would, must be thành must have been, present perfect thành past perfect, simple past thành past perfect và past perfect thì không đổi.

Ðể biết tường tận, bạn có thể vào website "About.com" http://about.com/od/grammarintermediate/a/reported_speech.html hay vào Google và gõ vào "indirect speech".

Chúc bạn tiến bộ.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG