Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: each other, one another, together (1)


Hỏi đáp Anh ngữ: each other, one another, together (1)
Hỏi đáp Anh ngữ: each other, one another, together (1)

Xin VOA hãy phân biệt giúp em 3 cụm từ 'each other, one another, together' ạ. Xin cảm ơn chương trình!

“Each other” và “one another” đều có nghĩa là “nhau” còn “together” là “với nhau”. Chúng ta hãy bàn về chữ together trước và bàn sau về hai chữ each other và one another.

1. Together (adverb): với nhau

- We glued the vase back together=Chúng tôi gắn mảnh bình vỡ lại với nhau.

- Mix the sugar and the butter together=Trộn đường và bơ với nhau.

- Now add the numbers together to get the subtotal=Bây giờ cộng những con số lại để có tổng số.

- We enjoyed working together=Chúng tôi thích làm chung với nhau.

- Keep these documents together in one file=Xếp những tài liệu này chung trong một hồ sơ.

- They’re always together=Lúc nào họ cũng đi chung với nhau.

- Mail both packages together (=cùng lúc, đồng thời, at the same time)=Hãy gửi hai kiện hàng cùng một lúc.

- Come together=Ðồng ý. Ex: We hope the two countries can come together on this issue=Chúng tôi hy vọng hai xứ đồng ý về vấn đề này.

* Together with: Ðể ý đến hình thức động từ theo sau "together with" theo sau một chủ từ của một mệnh đề, để giới thiệu thêm.

- The King, together with two aides, is expected soon=Nhà vua, cùng hai phụ tá, sắp đến. "The King" ở số ít singular nên động từ cũng ở singular (is expected) dù cụm từ "two aides" theo sau "together with" ở số nhiều. (American Heritage Dictionary 4th edition, note, p. 1816)

* Togetherness: (noun) tình gắn bó trong gia đình. Her family has a strong sense of togetherness=Gia đình cô ấy có một mối gắn bó chặt-chẽ.

* Thành ngữ:

- Get yourself together=Bình tĩnh lại.

- Get your act together=Hãy chỉnh đốn lại công việc, làm việc có tổ chức hơn hoăc dùng khả năng một cách hữu hiệu.

(Còn tiếp)

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG