Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 251


Chú ý: Bài này luyện cách phát âm nên có những chữ đã tập rồi, nhưng quí vị cũng cần luyện lại cho nhớ. Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 251. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay luyện khả năng nghe hiểu listening comprehension và cách phát âm những chữ dễ phát âm sai vì nhìn vào mặt chữ. Ta cũng ôn lại bằng tiếng Anh cách dùng chữ conjunction although, nghĩa là tuy rằng, hay mặc dù:


Tuy anh được huấn luyện làm luật sư nhưng anh ta cũng giỏi văn chương. Athough he was trained to be a lawyer, he was good in literature.

Tuy chiếc xe này cũ nhưng vẫn chạy tốt. Although/though the car’s old, it still runs well. [Although hay though ở đầu câu]. Bà ta bịnh nặng mà vẫn tiếp tục đi làm. She continued to work although/though she was very sick [although/though ở giữa câu]. Liên từ Although và Though cùng nghĩa là tuy hay mặc dầu và có thể đứng ở đầu câu, hay giữa câu, thay thế nhau được, they are interchangeable. The test was difficult, though fair. Bài trắc nghiệm khó nhưng công bằng. Although/Though he is retired, he’s still very active.=tuy đã về hưu mà ông ta còn hoạt động lắm. Nhưng nếu là adverb, thì though có thể đứng ở cuối câu còn although thì không đứng ở cuối câu được. I’m busy today. We could meet next tomorrow, though. Hôm nay tôi bận, nhưng chúng at có thể gặp nhau ngày mai.

Tóm lại, tuy although (mặc dù) trong câu tiếng Việt thường theo bởi “nhưng”, khi dùng although thì không dùng kèm theo but. Although I don’t like my manager, I agree that he is a good administrator. Tôi không thích ông quản lý, nhưng tôi đồng ý ông là nhà quản trị giỏi. Nếu dùng but thì câu trên sẽ thành: I don’t like my manager, but I agree that he is good administrator. Nếu dùng however thì câu trên sẽ thành: I don’t like my manager; however, I agree that he is a good administrator.

Nhớ là: có dấu semi-colon (chấm phẩy) trước however (co-ordinating conjunction) và dấu phẩy sau however, nếu however đứng giữa câu. Còn nếu dùng but thì trước but có dấu phẩy.

Nhận xét 2=>những câu hỏi yes/no question thường cao giọng ở cuối câu.
Would you like some tea?
(Yes, I would. No, thank you.)
(Dạ có. Dạ không). Nhận xét: chữ “dạ” chỉ là một hình thức lễ phép, lịch sự, Didn’t you go to church last Sunday? Chủ nhật trước, bạn không đi nhà thờ à? [Nếu bạn không đi thì bạn trả lời sao?] Dạ, không. No, I didn’t.

Vietnamese Explanation

1. Ta hãy tập phát âm những chữ đã học trong bài trước.
Base=/beis/ đáy, căn bản, trại lính; thành ngữ: off base=trật, sai, nhầm, baseball=bóng chày. Basis=/beisis/ (n) căn bản
Basic (adj)= căn bản /beisik/. Basics (n) Get down to the basics=hãy nắm vững những điều căn bản. =>Khi phát âm chữ basic nhớ âm /s/, không đọc thành âm /z/. There are two basic problems here: jobs and healthcare: có hai vấn đề căn bản ở đây: công việc và săn sóc sức khỏe.
Basically /béisickli/=phát âm chỉ có 3 vần tuy viết làm 4 vần. Viết làm 3 vần, phát âm 2 vần thôi: business, every.
Phân biệt: s đọc là /z/ trong basil /béi-zờl/=một thứ thứ rau húng quế.

Tập Phát âm

. Ch phát âm /k/ trong những chữ sau đây:
Ache (đau nhức), archaeology (môn khảo cổ học), architect (kiến trúc sư), chaos (sự hỗn loạn, thời hỗn mang), character (bản tính), chemist (nhà hoá học. Bên Anh ngoài chữ pharmacist cũng dùng chữ chemist để chỉ dược sĩ—bên Mỹ chỉ dùng chemist để chỉ nhà hoá học và pharmacist để chỉ dược sĩ.) Christmas (Giáng sinh), mechanical (thuộc về máy móc), Michael (tên người), stomach (dạ dày).

. Ea phát âm là /e/: already (rồi, đã), breast (ngực), breakfast (bữa sáng), dead (chết), death (cái chết), dreadful (ghê sợ, khủng khiếp), dreamt (past và past participle của động từ to dream đọc theo giọng Anh; tiếng Mỹ dreamed /i:/), head (đầu, người chỉ huy.) Health (sức khỏe), heavy (nặng), instead (thay vì), lead (chì), leather (da), meant (quá khứ và past participle của to mean, ngụ ý, nghĩa), measure, pleasant (dễ chịu, êm dịu), pleasure (điều vui thú), read, (past và pp của to read), ready (sẵn sàng), steady (vững chắc, đều đặn, sweater (áo len), threat (đe dọa), tread (bước lên) như tread mill bàn tập đi hay chạy, weather (thời tiết).

=>Ðể ý: to please (làm vui lòng) /i:/, pleasing (adj.) phát âm /i:/; pleasant (adj.) (dễ chịu, thú vị), phát âm /e/.
To reside /rì-zái-đ/, resident /ré-zờ-đầnt/: Dấu nhấn chuyển lùi từ vần thứ nhì trong động từ reside thành vần thứ nhất trong danh từ resident, người cư trú. Tương tự, âm nhấn mạnh vần nhì trong To preside (chủ tọa) chuyền thành âm nhấn mạnh vần nhất trong danh từ president (chủ tịch).

Ea phát âm là /ei/: break, great, steak.

Gh phát âm /f/: cough/ ho/, draught (luồng gió), enough (đủ), laugh (cười), rough (gồ ghế, thô bạo), tough (dai, hung bạo).

O phát âm như /ơ/: above (ở trên), brother (anh, em), color (màu), come (tới), comfortable (ấm cúng, êm), company (công ty), cover (che, bao bọc), done (pp của do), front (đằng trước), glove (bao tay), government chính phủ), honey (mật, tiếng gọi trìu mến), London, love, lovely (đáng yêu), Monday, money, month, mother, none, nothing, one, onion (củ hành), other, oven (lò nướng), some, son, stomach, ton (tấn), tongue, once, won (past và pp của to win), wonder (lấy làm ngạc nhiên), worry (lo ngại).

O đọc là /u:/ Loose (lỏng lẻo), prove (chứng tỏ), to move (dời đi, dọn nhà).
=>Trong động từ to lose (mất): s đọc là /z/; trong chữ loose (lỏng lẻo): s đọc là /s/.

Ou đọc là /ơ/:

Country, couple, cousin, double, enough, rough, tough, trouble, young.

U hay ou đọc là u ngắn:
Bull (bò đực), bullet (viên đạn), bush (bụi rậm), butcher (người hàng thịt), could (quá khứ của can, có thể), cushion (cái đệm), full (đầy), pull (kéo), push (đẩy), put (để), should, would (modal verbs).

Phát âm /ai/

Biology (môn sinh vật học), buy (mua), dial (quay số, bấm số điện thoại), height (chiều cao), idea (tư tưởng), iron (sắt, bàn là), microphone, science (khoa học), society (xã hội), either (giọng Anh), neither (giọng Anh).
=>Chú ý: Âm r trong iron không phát âm.

Vietnamese Explanation

9 past participles dùng làm tính từ sau đây tận cùng bằng ed đọc là /id/:
Aged=aged cheese pho-mát để lâu; my aged parents=cha mẹ luống tuổi
Blessed=được ban phước
Crooked=cong queo
Dogged=bền bỉ, kiên trì
Learned=uyên bác, hay chữ. A learned man=học giả
Naked trần, trần truồng (naked truth, sự thật hiển nhiên, naked eye mắt trần không cần kính viễn vọng, the comet is visible to the naked eye in the night sky, sao chổi mắt trần cũng trông rõ vào ban đêm)
Ragged rách tả tơi
Wicked độc ác
Wretched khốn cùng
Note: Aged nếu là past participle của động từ age thì đọc là /d/; thí dụ: The class is for children aged 12 and over. Lớp học dành cho các em nhỏ từ 12 tuổi trở lên. She is aged between 30 and 35. Bà ta tuổi trong khoảng 30 và 35. Phân biệt với adjective aged đọc là aged /éidzid/. My aged parents need constant care. Ba má đã già của tôi cần người ngày đêm săn sóc.
Clothe (v.) He fell into the lake fully clothed, and ta ngã xuống hồ còn mặc nguyên quần áo. Mountains clothed in snow=núi phủ đầy tuyết. To clothe còn có hình thức past và past participle khác là clad/clad.
Clothes=noun plural=quần áo; My father told me to put on my best clothes for the wedding party. Cha tôi bảo tôi mặc quần áo thật sang để đi dự đám cưới.
Cloth=hang. A man of the cloth=ông thày tu; cloth napkins=khăn ăn bằng vải. Clothing=(uncountable noun) quần áo (=clothes, articles of clothing). We need some blankets and clothing for homeless people. Dùng cloth như uncountable noun: a piece of cloth. Tương tự với cloth có chữ material và fabric. Khi material dùng làm uncountable noun, có nghĩa như fabric, miếng vải hay hàng. Is there enough material (fabric) to make a curtain? Có đủ vải làm rèm cửa không?
Clothier=tailor=người may và bán quần áo đàn ông.

Cách dùng chữ close và cách phát âm: Closed: đóng; do động từ close mà ra và đọc là /khouzd/ dùng làm adjective=the windows are all closed. Verb: Please close the door. We met at the CEO’s office to close the deal.=chúng tôi gặp nhau ở phòng ông Ông Giám đốc để hoàn tất giao kèo thương mại.
Close (adj) gần: the closest gas station is five miles way. Phải đi 5 đặm nữa mới tới trạm săng gần nhất. Close nếu là adjective trong trường hợp này đọc là /clous/. Ôn lại: Closed đóng cửa đọc là /klouzd/. All offices are closed during the holidays. Các văn phòng đều đóng cửa nhân ngày nghỉ lễ.
Closed shops=Những cửa tiệm mà nhân viện muốn làm ở đó phải gia nhập nghiệp đoàn công nhân (unions). Phân biệt với open shops, tiệm không cần gia nhập công đoàn vẫn có thể xin làm việc ở đó.

Vietnamese Explanation

Xin chú ý: Trong khi theo dõi bài học Anh Ngữ Sinh Ðộng, nếu quí vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi Email về địa chỉ Vietnamese@voanews.com. Quí vị vừa học xong bài 251 trong Chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.

XS
SM
MD
LG