Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ Sinh Ðộng bài 262


[Trước khi nghe bài này trên MP3, quí vị có thể xem Anh ngữ sinh động số 262 để theo dõi bài học và theo dõi mặt chữ.]

Ðây là chương trình Anh ngữ Sinh động bài 262. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Ta tiếp tục ôn lại cách phát âm những chữ thường phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Sau đó ta sẽ tập đặt câu bằng những từ đã học trong bài trước và học thêm những động từ mà học viên người Việt hay mắc lỗi như elect, bầu làm. Như trong câu: Họ bầu anh ta làm trưởng lớp=They elected him class president.

Nhận xét 1: Sau đây là những từ ngữ dễ phát âm sai:

Ta học tiếp 7 chữ:

-Spit and image=exact likeness. John is the spit and image of his father.=John giống cha anh như đúc. Ðừng dùng nhầm: spitting image, spit ’n image hay spitten image đều là những hình thức nói nhịu từ nhóm chữ spit and image. Chữ spit có nghĩa là likeness.

-Suite=a large set of expensive rooms=một dãy phòng sang ở khách sạn. Bridal suite=dãy phòng sang cho cô dâu chú rể. Suite cũng có nghĩa là company of followers đoàn tháp tùng một nhân vật quan trọng. Suite đọc như sweet=ngọt. Phân biệt: suit=bộ quần áo com-lê; a jogging suit=bộ đồ chạy; a swimming suit=bộ đổ tắm.

-Voluptuous= /vơ-lắp-truợ-x/ khêu gợi.

-Yolk: lòng đỏ trứng gà /iâú-k/; lòng trắng: egg white.

-Yacht=du thuyền buồm đắt tiền. Hai cách đọc: /iát/ (Mỹ) hay /iót/ (Anh). [Âm ch câm]

-Zoo=/zu:/ sở thú. Zoological Garden [zoo đọc với âm /u:/]

-Zoology /zâu-á-lơ-dzi/=môn động vật học. Zoology đọc với âm /âu/ The zoo keeper has a degree in zoology.=người săn sóc muông thú trong thảo cầm viên có bằng về môn động vật học.

Nhận xét 2:

Tiếp theo, ta học thêm 10 từ hay đọc nhầm vì nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Thí dụ: chữ table, nhấn mạnh vần đầu, có nghĩa là cái bàn. Danh từ comfort nhấn mạnh vần đầu (sự êm ái, thoải mái, niềm an ủi). If you rent movies, you can watch your favorite films in the comfort of your own home. Nếu bạn thuê phim đem về nhà xem thì có thể xem phim trong sự thoải mái trong nhà bạn. The Scandinavian chairs are designed for comfort and style.=những cái ghế làm ở Bắc Âu được thiết kế để vừa êm vừa đẹp. Nhưng tính từ COMfortable nhấn vào vần đầu. Come in and make yourself comfortable.=xin mời vào và xin tự nhiên như ở nhà.

Mispronunciation; phát âm là /mis-prờ-năn-xi-ấy-sần/. Ðộng từ to pronounce=prờ-náon-x=phát âm; mispronounce=phát âm sai, âm /ao/ trong động từ thành âm /ăn/ trong danh từ. We are studying the most often mispronounced words in English. Chúng ta đang học những chữ thường phát âm nhầm nhất trong tiếng Anh.

Figure= số (tiển). (This antique vase is worth a lot but I can’t give you an exact figure=trị giá của cái bình cổ này rất lớn nhưng tôi không thể cho bạn biết là giá bao nhiêu); cũng có nghĩa nhân vật quan trọng; hay thân hình một phụ nữ (she has a terrific figure=cô ấy có “co” đẹp); cũng có nghĩa hình ảnh (father figure, coi như cha.) The coach has been both a teacher and a father figure to me=huấn luyện viên thể thao vừa là thầy giáo vừa là hình ảnh của người cha đối với tôi. Phát âm /fíc-ghiờ/. Nếu có thắc mắc về cách phát âm, xin xem http://www.howjsay.com (giọng Anh) hay http://miriam-webster.com (giọng Mỹ)

Comment (n)= lời bình, nhấn vần đầu. The president made his comments in a conference. Tổng thống đưa ra lời bình luận trong buổi họp. Ðộng từ: to comment (nhấn vần đầu): The police have refused to comment on the investigation.= cảnh sát từ chối bình luận về cuộc điều tra. Danh từ comment hay động từ comment đều nhấn vần đầu.
Commentator=nhà bình luận thời cuộc hay thể thao; động từ to commentate /kắm-mần-tây-t/=describe a sports event on television or radio=tường thuật một trận đấu thể thao.
Phân biệt: to commend (tận cùng bằng d) nhấn vần nhì, praise someone in public=khen ngợi trước mọi người. The judge commended the two sides for for reaching a fair settlement=quan toà ngợi khen hai bên nguyên, bị đã đạt đến một cách giải quyết công bằng.

Vietnamese Explanation

Nhận xét 3: Ôn và thực tập.

-Say in a different way: She looks exactly like her mother.
She is the spit and image of her mother. Cô ta giống mẹ như đúc.

Hãy nói bằng tiếng Anh

-Rau hay trái cây tươi thì có nhiều chất bổ hơn đồ ăn đóng hộp. Fresh produce is more nutritious than canned foods. Nhớ lại produce (danh từ) nghĩa là trái cây hay rau tươi đọc là /prá-đu-x/ hay /prấu-đu-x/ hay /pró-điu-x/. Nhấn vần đầu. Ðộng từ to produce đọc là /prờ-đú-x/ hay /prờ-đíu-x/, nhấn vần hai.
- Tôi phải kiêng ăn nhiều cho khỏi mập= I’m watching my figure =I’m trying not to get fat.
- Bà ấy được ngợi khen vì biết cách giải quyết một hoàn cảnh khó khăn. She was commended on her handling the difficult situation.
-Giáo sư đưa ra lời phê bình hữu ích cho bài luận văn của tôi. The teacher made helpful comments on my essay.
-Anh ta mặc một bộ đồ đen đến dự lễ cưới.=He wore a morning suit to the wedding ceremony (morning suit=bộ đồ mầu đen có đuôi dài).
-Cô dâu và chú rể chọn một dãy phòng sang trong khách sạn Waldorf Astoria ở New York.=The groom and the bride selected the honey moon suite in the Waldorf Astoria Hotel in New York.

Nhận xét 4: Bầu làm: Elect và 8 động từ theo sau bởi direct object và complement
Khi ta nói trong tiếng Việt “bầu làm” hay “chọn làm” hay “bổ nhiệm làm” tiếng Anh dùng động từ elect, choose, hay appoint. The American people elected Kennedy President in November 1960, dân Mỹ bầu ông Kennedy làm tổng thống tháng 11 năm 1960.
Mẫu câu: subject + verb + direct object + complement.
Những động từ tương tự là: appoint (bổ nhiệm, cử); call (gọi là); choose (chọn làm), designate (chỉ định, bổ nhiệm), make (cử); name (gọi tên là); nominate (đề cử làm), select (chọn làm).
Elect: Vincent Gray was elected Mayor of Washington, D.C., and assumed office on January 2, 2011. Vincent Gray được bầu làm Ðô trưởng Washington và ông nhậm chức ngày 2 tháng giêng năm nay. They elected him Mayor last November.=họ bầu ông ta làm Ðô trưởng tháng 11 năm ngoái.
Choose: chọn. I wonder who they’ll choose to take over John’s job=tôi không biết họ sẽ chọn ai để thay thế anh John.
Appoint: bổ nhiệm. The company appointed Smith chief financial officer=công ty bổ nhiệm ông Smith làm tổng giám đốc tài chính.
Designate: The area was designated a national park=vùng đất được chỉ định làm công viên quốc gia. She was designated sportswoman of the year. =chị ấy được chọn làm nữ thể thao gia trong năm.
Name: They named her teacher of the year. Họ vinh danh bà ta là giáo viên gương mẫu trong năm.
Nominate: She was nominated National Press Club President.=bà ấy được bổ nhiệm làm chủ tịch câu lạc bộ báo chí toàn quốc.
Select: They selected the California wine to be the best wine of the week. Họ chọn thứ ruợu vang ở California làm rượu vang ngon nhất trong tuần.
They selected Sarah to be their representative.=họ chọn cô Sarah làm đại điện cho họ.
Nhận xét: Những động từ kể trên trong tiếng Việt thường đi theo chữ “làm” như “chọn làm”, “bầu làm” khi đổi sang tiếng Anh dùng động từ elect hay choose theo sau là một direct object rồi một complement. Ðừng dịch thêm chữ “làm” trong câu tiếng Anh.

Vietnamese Explanation

Xin chú ý: Trong khi theo dõi bài học Anh Ngữ Sinh Ðộng, nếu quí vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi E-mail về địa chỉ Vietnamese@voanews.com. Quí vị vừa học xong bài 262 trong Chương trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.

XS
SM
MD
LG