Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 240


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 240. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Hôm nay chúng ta học tiếp cách đọc những câu dài, và cách phát âm tiếng Mỹ sao cho gần với cách người Mỹ nói. Trước hết, ta ôn lại những chữ đã học trong bài trước. Hãy nói bằng tiếng Anh. Chờ tôi một phút.=> Just a minute. Trong nước có hàng ngàn sinh vật nhỏ li-ti sống trong đó.=> Thousands of minute organisms live in the water. Hãy trả lời bằng tiếng Anh. What do you call an airplane that carries and drops bombs?—A bomber. What is the capital of Louisiana?—Baton Rouge. What do you call the stone that is put on a grave and shows a dead person’s name?— A tombstone. What do you call a scientist who studies animals?-- A zoologist. Bây giờ ta để ý đến một chữ trong tiếng Anh viết giống nhau nhưng đọc khác nhau và nghĩa khác nhau. Thí dụ: PREsent: (adj) hiện diện, hiện thời. A PREsent: quà tặng; to presENT.=trao tặng, giới thiệu. Viết hơi giống nhau, đọc khác nhau, nghĩa khác nhau: DEsert=/đé-zợ-t/, sa mạc; to desERt /đì-zớ-t/ (v.) = bỏ mặc, đào ngũ, abandon; dessERt /đì-zớ-t/=món tráng miệng (dessert viết có hai s).

Chú ý: Vì không có những dấu phiên âm quốc tế, và để cho dễ đọc, chúng tôi tạm dùng cách phiên âm bằng tiếng Việt để trong hai dấu / /.

=>Vài cách phát âm dễ nhầm: (tiếp theo)

- /âu/ và /ao/ : Chữ bow đọc là /bâu/ nghĩa là cái cung. Nhưng to take a bow /bao/= cúi mình chào. Âm ow đọc là /ao/ trong bowel movement.= sự thải chất bã ra khỏi ruột. Bowl=cái bát /âu/. Âm s câm: s không đọc trong chữ whistle (cái còi); mistletoe (cây tầm gửi). Sow và sew: To sow/sowed/sown hay sowed (gieo hạt); to sew/sewed/sewn (khâu) cùng đọc với âm âu. Sow (lợn nái) đọc với âm /ao/. Âm t câm trong to fasten (làm cho chặt). Âm s không đọc trong island (đảo), hay trong isle (đảo nhỏ, tiếng thường dùng trong thơ); islet (đảo rất nhỏ). Âm r không đọc rõ mà đọc như /ơ/ trong Ireland (tên nước Ireland). Nhưng trong tĩnh tử Irish thì âm r đọc rõ: /ái-rish/. Some people like Irish whiskey. To choose/chose/chosen (chọn). Measurements: Wide/width (rộng/chiều rộng). Long/length (dài/chiều dài). High/height (cao/chiều cao). Deep/depth (sâu/chiều sâu). A breath /e/ (hơi thở). Take a deep breath /e/. Hít mạnh vào. To breathe /i:/(thở); breathing. Breathe in =inhale; breathe out=exhale. Breathalyzer=máy đo hơi rượu trong hơi thở người lái xe. Brooch /brấu-trơ/=cái ghim hoa cài áo, cái trâm cài đầu. Quit (v.) bỏ không làm gì; quite (adv.) hoàn toàn; quiet (adj.) /quái-ợt/ yên lặng; quinine (quái-nain) thuốc ký ninh. South (hướng Nam) đọc với âm ao; Southern đọc như ơ như trong chữ but, và âm th đọc rung (voiced, âm tỏ) trong Southern; còn trong chữ South, th là âm voiceless (âm điếc). Nghe đọc lại: South, Southern.

=>Nhận xét 5: [Về nhận xét 1-4, xem bài 239.] Xin lập lại, những vần không nhấn mạnh thường đọc như âm ơ (tiếng Anh gọi là schwa, như âm ơ trong tiếng Việt), và được biểu diễn bằng chữ e ngược trong hệ thống phiên âm quốc tế IPA International Phonetic Alphabet. Thí dụ: âm a trong again không nhấn mạnh, đọc như ơ; tương tự, âm a trong advisors cũng đọc như ơ. Số nhiều của man /man/ là men /men/. Nhưng workman và workmen đọc như nhau vì hai âm man hay men trong workman/workmen đều đọc với âm ơ. Chữ Them trong câu sau đây đọc như ơ.

In fact,/ we have some engineers in a language program now./ They could come over within a few months/ and be available any time you need them.

=>Nhận xét 6: Cũng để ý là chữ d trong would hay could nếu theo sau bởi chữ you như trong câu: You wouldn’t mind, would you? (bạn không phiền chứ?), thì nhóm chữ would you đọc như /út-trìu/ hay /út-trờ/. Would you like another cup of coffee? Nghe lại. Tương tự: I got you /ai gát trìu/= I understand what you mean. Tôi hiểu ý bạn nói gì. I got you covered: tôi đã lo cho bạn rồi. Âm d trong vần dual trong chữ individual (cá nhân) đọc như /dz/ (như khi đọc chữ June, tháng sáu). Nghe lại: individual in-đờ-ví-dzuờl. Tương tự; procedure (thủ tục tiến hành), schedule (thời biểu), soldier (người lính), graduate (tốt nghiệp).

Âm /r/: Chữ better đọc rõ là /bé-tơ/, nhưng đọc nhanh nghe như /bé-rơ/ hay /bé-đờ/. Nghe đọc: better, city, beautiful, pretty.

=>Nhận xét 7: Những chữ như Seton trong Seton Hall, button (cái khuy), maintenance (bảo trì), âm t không phát ra. Âm t được thay bằng một glottal stop tức là âm tắc khi lưỡi gà (glottis) trong cổ đè lên thanh đới (vocal cords), không cho hơi phát ra. Nghe lại: button /bắt-ừn/. [Chú thích: muốn biết phát âm button có đúng không, sờ tay vào bụng, nếu thấy bắp thịt bụng hơi cứng thì đó là âm glottal stop. Tương tự, trong tiếng Việt ta nói chữ “ấp-a ấp-úng” thì dấu - chỉ glottal stop, tắc âm lưỡi gà.]

=>Nhận xét 8:

-Viết là 3, đọc là 2: Những chữ sau đây tuy viết có ba âm tiết (syllables) nhưng khi phát âm chỉ có hai âm tiết:
Wednesday /oénz-đi/, business, maintenance, camera, average, different, Catholic, every, interest, several, conference.

-Viết 4, đọc 3: Những chữ sau đây tuy viết có 4 âm tiết mà khi phát âm chỉ có ba âm tiết: reasonable /ríz-nơ-bơl/. Tương tự: Vegetable.

Cut 1

Dialog: Blake and Chapman

Chapman: My understanding is that the English servive manuals will be ready in three

weeks.

Blake: Actually, we’ll have them for you in two.

Chap: Excellent!

And Dave said you could send some English-spaeking technicians to train our

engineers. Is that correct?

Blake: Yes, that’s right.

I said that we could provide some technicians.

We haven’t actually discussed a number.

Chap: So, that’s till to be decided?

Blake: Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number.

Chap: Well. It’s very important that they speak English well enough.

We can’t afford to waste time.

Blake: Yes, I understand. We want this to be a success as well, Mr. Chapman.

Vietnamese Explanation

Âm h trong chữ vehicle (xe) không phát âm. Nhưng khi là tĩnh từ thì âm h có đọc: vehicular traffic (xe cộ lưu thông). Chữ b thứ hai trong bomber (máy bay ném bom) không phát âm. Tương tự tombstone (mộ bia). Ai học tiếng Pháp đọc chữ signe (dấu hiệu) (có âm /nhờ/) dễ nhầm khi đọc tiếng Anh /n/: significant /sig-ní-fi-cần/ (quan trọng), signature (chữ ký), recognize /rékợg-nàiz/ (nhận ra).

Chữ rectangle (hình chữ nhật) và triangle (hình tam giác) nhấn mạnh vần đầu, nhưng khi sang tĩnh từ nhấn mạnh vần hai: rectangular, triangular

Chữ corps (đoàn) số ít viết corps, đọc là /ko:/; số nhiều víết corps (đọc là /ko:z/). Âm p không đọc. Diplomatic corps (ngoại giao đoàn); Marine Corps (sư đoàn Thủy quân lục chiến); the President’s press corps (phái đoàn báo chí tháp tùng Tổng thống). Nhưng: corpse /ko:ps/ nghĩa là xác chết (âm p có đọc).

Cut 2:

Chap: So…the one remaining question is that of spare parts [như vậy vấn đề còn lại duy nhất là phụ tùng thay thế.]

Chap: And that may not be as difficilut as we think [không khó như chúng tôi tưởng]
Blake: What do you mean?
Chap: Well, according to your technical reports, your robots are very reliable.
They rarely break down in their first five years. Am I right?
Blake: Yes, that’s right.
But it’s important to follow the maintenance schedule [theo đúng thời biểu bảo trì.]
In most cases electronic sensors (phần tử nhạy điện tử) indicate problems before they become serious.

Chap: So in that case, extra parts can be flown in rather than stored. [extra=thêm, phụ]

And our technical support will be available twenty-four hours a day!

Chap: One more thing.

I’d like some members of my staff to fly to China to see your robots in

operation. [quan sát xem máy rô bô hoạt động ra sao]

Blake: Sure! That’s not a problem.

If you can give me some dates, I’ll set things up personally. [set things up=arrange]

Chap: Spendid!

Well, it looks like we’ll be able to do business together. [có thể giao dịch thuơng mại với nhau.]
Blake: I certainly hope so!

Vietnamese Explanation

Xin lưu ý: Trong khi theo dõi bài Anh Ngữ Sinh Ðộng, nếu quí vị có thắc mắc về cách phát âm, văn phạm, hay cách chấm câu trong tiếng Anh, xin bấm vào nút E-mail ở cuối bài học, và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Hay có thể gửi câu hỏi qua E-mail ở địa chỉ Vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của quí vị. Quí vị vừa học xong bài 240 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA liên tục cập nhật các tin tức mới nhất trong khu vực và trên toàn thế giới.

VOA Express

XS
SM
MD
LG