Đường dẫn truy cập

Anh ngữ sinh động bài 232


Ðây là Chương Trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài 232. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, ta nghe một người bạn nói cuối tuần cô sẽ đi Philadelphia (thuộc tiểu bang Pennsylvania) xem một một người bạn cô diễn một vở kịch sau khi ăn tối ở một nhà hàng. Quí vị nghe rồi đoán xem tên người này là gì. Ôn lại: drama=kịch nghệ. Nhà viết kịch, có hai tiếng Anh gọi là gì? --Dramatist và playwright. Hãy nói bằng tiếng Anh: Arthur Miller viết vở bi kịch Cái Chết Của Người Chiêu Hàng năm 1949. Arthur Miller wrote the tragedy the Death of a Salesman in 1949. Eugene O’Neill là một trong những nhà viết kịch lớn người Mỹ, và ông cũng được được giải thưởng Nobel về Văn chương năm 1936= Eugene O’Neill was one of the greatest American playwrights, and he was also the winner of the Nobel prize for Literature in 1936. Theater=rạp hát. A play=vở tuồng, vở kịch nói chung. Vở hài kịch tiếng Anh gọi là gì?-- a comedy; vở bi kịch gọi là gì?—tragedy. Kịch sĩ hay tài tử gọi là gì?—Actor, actress. Nhạc kịch tiếng Anh gọi là gì?—Opera.

Cut 1

Review Interview 2: Pat Miller

Larry: Interview

Max and Kathy listen to another guest from a past show.

Can you guess who it is?

Kathy: Now let’s listen to a recording of another guest.

Listen carefully, Max. Who is it?


Kathy: What are you going to do this weekend?

Do you have any plans?

Pat: Yes, I do. I’m going to go to Philadelphia.

Kathy: Philadelphia? What’s happening in Philadelphia?

Pat: A friend of mine is going to be in a play.

Kathy: What are you going to do before the play?

Pat: We’re going to eat dinner at a small restaurant near the theater.

Max: OK, let’s see... She had plans to go to Philadelphia.

One of her friends... was going... to be in a play.

Kathy: Yes.

Max: And... she was going to have dinner... before the play.

Well..., I know someone who is interested in drama.

She’s studying drama at American University, here in Washington.

Could I hear some more?

Kathy: OK. Let’s listen.


Kathy: How are things going?

Pat: Well, I’m going to be in a radio play next month.

Kathy: A radio play?

Pat: Yes, we’re going to perform it on our university radio station.


Max: I know now. It’s... Pat Miller.

Kathy: Right. It’s Pat Miller.

She’s a drama student at American University.

We’ll call her after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới quí vị nghe và lập lại. Xem một vở kịch, tiếng Anh gọi là gì—See a play. Xem một cuốn phim?—see a movie. Hãy nói bằng tiếng Anh: Cuối tuần này bạn có bận gì không?-- Do you have any plans this weekend?—Tôi định đi xem vở bi kịch “the Death of a Salesman.” Bạn có muốn đi không?—I’m going to see the tragedy “The Death of a Salesman.” Would you like to go along? Rất tiếc, tôi không thích bi kịch vì phần cuối buồn.=Sorry, I don’t like tragedies because they have sad endings. Tôi thích hài kịch.=I like comedies. They have happy endings and always make me laugh.=hài kịch có kết cục tốt đẹp và vở nào cũng buồn cười.

Cut 2

Language Focus. Listen and repeat.

Larry: Listen and repeat.

Max: Why was Pat going to Philadelphia?

(pause for repeat)

Max: She was going to see a play.

(pause for repeat)

Max: What was she going to do before the play?

(pause for repeat)

Max: She was going to have dinner at a small restaurant.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới ta nghe cô Pat Miller sắp đóng một vở kịch của Shakespeare. To perform=trình diễn. A performance=một buổi trình diễn tuồng.The performace was a great success.=buổi trình diễn thành công lớn. To do=to perform. Next week we’re going to do a Shakespeare’s play=tuần tới chúng tôi sẽ diễn một vở kịch của Shakespeare. Outdoors=ngoài trời; indoors=trong nhà, trong rạp. Ticket=vé. Cho tôi mua ba vé, một vé cho người cao niên, một vé người lớn, và một vé trẻ em. --Three tickets, please, one senior, one adult, and one junior.

Cut 3

Telephone to Pat Miller

Larry: Telephone.

Pat is going to be in a Shakespeare play.

We were going to perform outdoors, in front of the library. Chúng tôi đã diễn ở ngoài trời, trước thư viện.

We’re going to perform indoors, in a small theater. Chúng tôi sẽ trình diễn trong rạp, ở một rạp hát nhỏ.

Kathy: OK, now I’m going to call Pat.

SFX: Phone ringing (through earphone) and pickup

Pat: Hello.

Kathy: Hello. Is this Pat?

Pat: Yes, this is.

Kathy: This is Kathy at New Dynamic English.

Pat: Oh, hi, Kathy! How are you?

Kathy: Just fine.

How was the radio play? Did it go well?

Pat: Oh, yes. It was a great success.

Kathy: What are you working on now?

Pat: Well, next week we’re going to do one of Shakespeare’s plays.

We’re going to perform on campus.

We were going to perform outdoors, in front of the library.

But they say it’s going to rain all next week.

So we’re going to perform indoors, in a small theater.

Kathy: When are the performances?

Pat: They’re going to be on Thursday, Friday, and Saturday nights.

I’ll send you tickets, if you’d like.

Kathy: Oh, I’d love that.

If you send two tickets, I’ll see if Max can come too.

Pat: Oh, that would be wonderful!

Let’s get together after the performance.

Kathy: OK!

Well, it’s been great talking with you.

Pat: Same here. See you soon. [Same here: It’s been great talking to you, too.]

Kathy: OK. Bye-bye.

Pat: Bye!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại. Nghe câu: They were going to perform outdoors, but they think it’s going to rain all next week, so they’re going to perform indoors=Trước họ diễn ngoài trời, nhưng họ nghĩ trời sẽ mưa suốt tuần tới, nên họ diễn trong rạp.

Cut 4

Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer.

Max: What play is she working on now? [hiện giờ cô ấy đang tập vở kịch gì?]

(ding)
(pause for answer)

Max: She’s working on a play by Shakespeare.

(short pause)

Max: Are they going to perform the play outdoors or indoors?

(ding)
(pause for answer)

Max: They were going to perform outdoors, but they think it’s going to rain.

So they’re going to perform indoors.

(short pause)


Max: When will the performances be?

(ding)
(pause for answer)

Max: They’ll be on Thursday, Friday, and Saturday nights.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Phần tới là phần Câu đố trong tuần, Question of the Week, quí vị nghe và đoán xem ngày lễ gì căn cứ vào ngày nào. Present, gift=quà tặng. Romantic=lãng mạn; a romantic novel=một truyện tình cảm lãng mạn. To declare=tuyên bố, tuyên ngôn. The Declaration of Independence=bản Tuyên ngôn Ðộc Lập. People have picnics and go see fireworks=người ta đi ăn ngoài trời và xem đốt pháo bông.

Cut 5

Question of the Week (answer): What holiday is it?

Larry: Question of the Week!

• Christmas Giáng sinh
• Valentine’s Day Ngày tình yêu. Vào ngày Valentine’s Day, người Mỹ thường gửi thiếp hay kẹo sôcôla chocolate hay hoa cho người yêu; Valentine là tên Saint Valentine, một vị linh mục được phong thánh, sống ở thế kỷ thứ ba bên Ý.
• Independence Day Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ

On July fourth in 1776, America declared its independence from England. Vào ngày 4 tháng 7, năm 1776, Hoa Kỳ tuyên bố độc lập không còn là thuộc địa của Anh.

UPBEAT MUSIC

Max: Once again, it’s Question of the Week time!

This time we’re going to talk about American holidays.

Kathy: Sounds great! Let’s go!

Max: All right... Question Number One.

What holiday is it?

On this day, people give presents...

Kathy: My birthday!

Max: Very good, Kathy, but your birthday isn’t a national holiday.

Kathy: Well... no.

Max: Okay, I’ll try again:

On this day, December twenty-fifth, parents give presents to their children.

Kathy: December twenty-fifth? Presents?

Max: Right.

Kathy: Well, that’s Christmas, of course.

Max: Yes, it’s Christmas.

All right, Question Number Two:

On this day, February fourteenth, people give chocolate... or flowers... to the people they love.

Kathy: To the people they love... on February fourteenth?

That’s Valentine’s Day ... the most romantic day of the year.

Max: O.K. here’s the third and final question:

This holiday is celebrated on July fourth.

Kathy: That’s it! The Fourth of July.

Max: Yes, it’s celebrated on the fourth of July and it’s...

Kathy: I mean... that’s the name of the holiday: The Fourth of July.

Max: Oh, yes. But what’s the other name for that holiday?

When people have picnics and go see fireworks.

Kathy: It’s... Independence Day.

Max: That’s right.

On July fourth in 1776, America declared its independence from England.

OK... Well, thanks for playing our game.

Kathy: Sure, Max. It was fun.


MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 232 trong Chương Trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG