Đường dẫn truy cập

Đề nghị Đảng CSVN tranh luận công khai với các chính đảng quốc gia


Hình minh họa.
Hình minh họa.

Năm 2013 Quốc hội Việt Nam sửa đổi Hiến pháp nhưng vẫn duy trì chế độ độc tài, độc đảng, trái với mong đợi của đa số người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Nhân dịp này, chúng tôi với tư cách một người Việt Nam có viết một Thư Ngỏ gửi Tổng Bí thư, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) – Chủ tịch và Ban Chấp hành Trung ương các chính đảng quốc gia đã được thành lập và hoạt động từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp qua cuộc chiến tranh Quốc-Cộng tại Việt Nam cho đến nay vẫn còn hoạt động như: Việt Nam Quốc dân Đảng, Đảng Đại Việt, Dân chủ Xã hội Đảng…

Nay sau Đại hội XII của đảng CSVN, một lần nữa nhân dân Việt Nam lại thất vọng khi đảng cầm quyền vẫn duy trì quyền thống trị trong chế độ độc tài toàn trị với quyết tâm tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng con đường kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, một lần nữa chúng tôi nhắc lại đề nghị một cuộc tranh luận công khai giữa đảng CSVN với các chính đảng quốc gia trước nhân dân Việt Nam và quốc tế.

Mục đích tranh luận là muốn đảng CSVN đang nắm quyền và các chính đảng quốc gia đang nỗ lực giành chính quyền để thực hiện mục tiêu lý tưởng của mình, có cơ hội tranh luận công khai làm sáng tỏ trước nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế một trong những vấn đề căn bản của đất nước: chế độ chính trị nào khả thi, phù hợp với ý nguyện của đa số nhân dân, thành đạt cứu cánh độc lập dân tộc-tự do dân chủ - hạnh phúc cho toàn dân - đất nước phát triển toàn diện đến phú cường và văn minh tiến bộ ngang tầm cao thời đại, tạo được thế lực vững chắc bảo vệ chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc trước họa ngoại xâm. Đồng thời, để rút ngắn thời gian đi đến tương lai tốt đẹp cho nhân dân và đất nước, chúng tôi thiểt nghĩ đôi bên Quốc-Cộng cần mở các cuộc tranh luận công khai để thăm dò ý dân, để cho “dân biết, dân bàn, dân cùng làm với chính quyền”. Đồng thời như một diễn tập chuẩn bị cho giai đoạn đấu tranh nghị trường hợp pháp giữa các chính đảng Quốc - Cộng để giành chính quyền trong khung cảnh một chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng sớm muộn rồi cũng sẽ phải hình thành tại Việt Nam.

Chủ đề tranh luận: liên quan đến một vấn đề căn bản hàng đầu của đất nước, cụ thể “Đâu là chế độ chính trị khả thi, thích dụng với thực trạng Việt Nam và chiều hướng quốc tế, phù hợp với ý nguyên của nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực cao nhất, toàn diện cho đất nước và dân tộc?”

Phương cách tranh luận:

- Các nhà lý luận của đảng CSVN, bằng lý luận và thực tiễn, hãy chứng minh rằng, mặc dù Liên Xô và hầu hết các nước đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa bằng chế độ độc tài toàn trị (hay chuyên chính vô sản), độc đảng cộng sản, đã thất bại hoàn toàn,phải chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng, song đảng CSVN cầm quyền bao lâu nay nay vẫn có khả năng xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

- Các nhà lý luận của các chính đảng quốc gia, bằng lý luận và thực tiễn phản bác rằng, đảng CSVN đã có cơ hội xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều thập niên qua vẫn chưa thành công và chắc chắn sẽ không bao giờ còn có thể xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Sau đó, các nhà lý luận của các chính đảng quốc gia đưa ra một mô hình chế độ chính trị và chứng minh tính khả thi, phù hợp với thực trạng đất nước và chiều hướng quốc tế, đáp ứng đúng ý nguyên của nhân dân, đem lại lợi ích cao nhất và toàn diện cho đất nước và dân tộc.

Tổ chức tranh luận: Đề nghị đảng CSVN tự nguyện, tự giác, chủ động đứng ra tổ chức tranh luận công khai, được các cơ quan truyền thông Việt Nam trong và ngoài nước cũng như quốc tế (như báo chí, truyền thanh, truyền hình…) tường trình trực tiếp đến toàn thể quốc dân Việt Nam. Vì đang nắm quyền, đảng CSVN có ưu thế và đủ điều kiện thuận lợi để tổ chức một cuộc tranh luận. Vì chính đảng CSVN đã nhiều lần kiên định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan phù hợp với thực tiễn và lịch sử Việt Nam và đã khẳng định nhiều lần nhất định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Nay cần tự tạo ra cơ hội để đảng CSVN lý luận, biện giải, dùng thực tiễn chứng minh, để thuyết phục nhân dân vững tin rằng, dù cho đến cuối Thế kỷ 21chưa biết có xã hội chủ nghĩa được hay chưa (như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây tiên liệu), nhưng cuối cùng “Đảng ta” cũng vẫn sẽ nhất định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Nếu đảng CSVN quyết đoán con đường đưa Việt Nam đi lên xã hội chủ nghĩa là duy nhất đúng, tự tin vào tài hùng biện của các nhà lý luận Mác-Lê, những lý thuyết gia hàng đầu của đảng sẽ đánh bại được các nhà lý luận của các chính đảng quốc gia trên bình diện lý luận, thuyết phục được nhân dân vững lòng tin theo ”Đảng ta” trên bình diện thực tiễn, thì hãy chủ động đứng ta tổ chức tranh luận.

Nếu vậy thì đảng CSVN cần viết thư mời chính thức lãnh đạo các chính đảng quốc gia. Nội dung thư mời nói rõ mục đích yêu cầu, chủ đề, thời gian, địa điểm tổ chức và thể thức tranh luận công khai để đôi bên trao đổi đi đến thống nhất trước khi thực hiện tranh luận. Theo chúng tôi, địa điểm tổ chức tranh luận có ý nghĩa nhất là Hội trường Thống nhất (tức Dinh Độc lập cũ) ở Sài Gòn. Thời gian tổ chức tranh luận diễn ra càng sớm càng tốt, nhưng sớm nhất có lẽ cũng phải sau khi hoàn tất cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 14 sẽ diễn ra vào Tháng 5-2016 tới đây. Bởi vì chính Quốc hội khóa này, sẽ căn cứ vào ý nguyện của người dân thể hiện sau cuộc tranh luận Quốc- Cộng để định hướng, định hình cho tương lai Việt Nam.

Chúng tôi ước mong đề nghị nghiêm túc, khả thi này sẽ được lãnh đạo đảng CSVN chấp nhận. Mặc dù thực tế ước mong này thật mong manh, khó thành tựu, do bản chất ngoan cố, vụ lợi, vốn đặt quyền lợi của đảng CSVN trên lợi ích quốc gia, dân tộc. Biết thế, nhưng chúng tôi vẫn không ngại đề nghị như một trách nhiệm của một người dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, rằng trong một giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử, dưới sự thống trị độc tài toàn trị của đảng CSVN đã làm cho đất nước tan hoang, suy đồi toàn diện, đưa đất nước vào vòng cương tỏa của ngoại bang Phương Bắc, ít nhất đã có một cá nhân đưa ra một trong nhiều đề nghị có tính xây dựng để cảnh tình, thách thức giai cấp cầm quyền, để họ đừng tiếp tục nói láo trắng trợn, lừa bịp, coi thường và xúc phạm nhân dân thêm nữa. Đã đến lúc đảng CSVN phải dừng nói láo, thú thật với nhân dân là đã thất bại hoàn toàn trong cái gọi là “quyết tâm đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”, hãy kíp tìm cách chuyển đổi hòa bình chế độ độc đảng, độc tài toàn trị sang chế độ đa đảng, dân chủ pháp trị càng sớm càng tốt theo đúng ý nguyện của nhân dân Việt Nam, để khởi sự tiến trình tạo dựng một tương lai tươi sáng, tốt đẹp cho đất nước và dân tộc Việt.

*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Thiện Ý

    Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Houston. Các bài viết của Thiện Ý là bài viết cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG