Đường dẫn truy cập

Người Cơ đốc giáo khắp thế giới mừng Lễ Phục Sinh

.
Xem thêm

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫy chào trước khi đọc Thông Điệp Urbi et Orbi Phục Sinh 2015 từ ban công nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, 5/4/2015.  
1

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫy chào trước khi đọc Thông Điệp Urbi et Orbi Phục Sinh 2015 từ ban công nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô Vatican, 5/4/2015.
 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mừng ngày lễ trọng này với một Thánh Lễ tại Quảng trường Thánh Phê Rô.
2

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mừng ngày lễ trọng này với một Thánh Lễ tại Quảng trường Thánh Phê Rô.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc Thông Điệp Urbi et Orbi Phục Sinh 2015 vào cuối thánh lễ ngày Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, 5/4/2015.
3

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đọc Thông Điệp Urbi et Orbi Phục Sinh 2015 vào cuối thánh lễ ngày Chúa nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô Vatican, 5/4/2015.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đi qua Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 5/4/2015.
4

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đi qua Quảng trường Thánh Phêrô Vatican, ngày 5/4/2015.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG