Đường dẫn truy cập

Khôi nguyên giải Nobel Y học 2012


Khôi nguyên giải Nobel Y học 2012

JOHN GURDON

-Sinh ở Dippenhall, Anh Quốc năm 1933.
- Đậu bằng tiến sĩ đại học Oxford năm 1960.
- Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Viện Kỹ Thuật California.
- Khám phá năm 1962 rằng sự chuyên môn hóa của các tế bào là không thể đảo ngược được.
- Tham gia ban giảng huấn trường Đại học Cambridge năm 1972.

SHINYA YAMANAKA

-Sinh ở Osaka, Nhật Bản năm 1962.
- Đậu bằng bác sĩ y khoa trường Đại học Kobe năm 1987.
- Khám phá năm 2006 về cách thức có thể tái lập trình các tế bào trưởng thành hoàn bị để biến thành các tế bào gốc chưa trưởng thành.
- Hiện làm giáo sư tại trường Đại học Kyoto.
XS
SM
MD
LG