Đường dẫn truy cập

Chân dung đại sứ Mỹ bị tử nạn Christopher Stevens

Đại sứ Christopher Stevens và 3 nhân viên sứ quán đã bị giết sau khi đám đông giận dữ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi. Sau đây là vài hoạt động của Đại sứ Stevens tại Libya.
Xem thêm

Đại sứ Stevens chờ trong sảnh của khách sạn Tibesty ở Benghazi, trong lúc một phái đoàn của Liên hiệp châu Phi họp với lãnh đạo đối lập Libya, ngày 11/4/2011.
1

Đại sứ Stevens chờ trong sảnh của khách sạn Tibesty ở Benghazi, trong lúc một phái đoàn của Liên hiệp châu Phi họp với lãnh đạo đối lập Libya, ngày 11/4/2011.

Đại sứ Christopher Stevens, mới vừa được chỉ định chức vụ, bắt tay ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia, sau khi trình ủy nhiệm thư ở Tripoli, 7/7/2012.
2

Đại sứ Christopher Stevens, mới vừa được chỉ định chức vụ, bắt tay ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia, sau khi trình ủy nhiệm thư ở Tripoli, 7/7/2012.

Đại sứ Stevens nói chuyện với các nhà báo Libya tại khách sạn Tibesty ở Benghazi, trong lúc một phái đoàn của Liên hiệp châu Phi họp với lãnh đạo đối lập Libya, ngày 11/4/2011.
3

Đại sứ Stevens nói chuyện với các nhà báo Libya tại khách sạn Tibesty ở Benghazi, trong lúc một phái đoàn của Liên hiệp châu Phi họp với lãnh đạo đối lập Libya, ngày 11/4/2011.

Đại sứ Stevens, giữa, đi cùng Đại sứ Anh Christopher Prentice, trái, nói chuyện với ông Suleiman Fortia, phải, thành viên của Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia, 11/4/2011.
4

Đại sứ Stevens, giữa, đi cùng Đại sứ Anh Christopher Prentice, trái, nói chuyện với ông Suleiman Fortia, phải, thành viên của Hội Đồng Chuyển Tiếp Quốc Gia, 11/4/2011.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG