Đường dẫn truy cập

Các nhà hoạt động Việt trong mắt nghệ sĩ Ngải Vị Vị

Chân dung bằng LEGO của 16 nhà hoạt động Việt Nam trong mắt nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị.
Xem thêm

Ông Lê Quốc Quân.
1

Ông Lê Quốc Quân.

Bà Hồ Thị Bích Khương.
2

Bà Hồ Thị Bích Khương.

Bà Đỗ Thị Minh Hạnh.
3

Bà Đỗ Thị Minh Hạnh.

Ông Đinh Nguyên Kha.
4

Ông Đinh Nguyên Kha.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG