Đường dẫn truy cập

Ý nghĩa câu nói của Viện trưởng Viện Đại học California


Ý nghĩa câu nói của Viện trưởng Viện Đại học California

Kính nhờ quí đài giải thích câu tiếng Anh sau đây được ghi trên tường của Los Angeles City Hall, CA, USA: "A people cannot have the consciousness of being self governed unless they attend themselves to the things over against their own doors" (Benjamin Idle Wheeler).

Berkeley City Hall. Vào ngày 27 tháng Sáu năm 1908, khi làm lễ đặt viên đá đầu tiên khánh thành tòa Ðô Chính thành phố Berkeley ở California, USA, ông viện trưởng Benjamin Idle Wheeler của viện đại học California, trong bài diễn văn chủ chốt (keynote address), đã chỉ trích những chính trị gia, và kêu gọi dân chúng phải tích cực tham gia vào công-tác cộng-đồng trong thị xã.

Ông nói: "Một dân tộc không thể ý thức rằng mình có thể tự trị, nếu họ chưa biết lo những mối đe dọa bên ngoài." Câu ông nói tiếp là: "Ðế quốc thực sự, sự áp bức thực sự, cảnh nô lệ chính trị thực sự, chính là sự can thiệp của quyền lực từ bên ngoài vào tình trạng địa phương."

Ghi chú: Người Mỹ khi nói đến dân chủ thường coi những buổi họp hàng tỉnh hay thị xã gọi là town meeting là nền tảng của dân chủ toàn dân tham gia, participatory democracy, vì tại những buổi họp hàng tỉnh hay thị xã, trên 300 năm nay, người dân trong tỉnh tự tới họp và tự do phát biểu ý kiến và bầu những đạo luật ảnh hưởng đến đời sống chính mình.

Ông viện trưởng Wheeler nhân dịp này nhấn mạnh một ý niệm sơ đẳng của một xứ dân chủ: “The real imperialism, the real oppression, the real political slavery, is the intrusion of power from without into a local condition.” Muốn tự trị thì toàn dân phải tham gia vào công việc cộng đồng (to take a more active part in municipal affairs).

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG